Image

Oscar Properties fortsätter växa

Bolag I sin delårsrapport presenterar Oscar Properties ett växande bolag, som nu har totalt 1 116 bostäder under produktion.


Balder köper ut Oscar

Transaktioner Balder köper Oscar Properties andel, 50 procent, i fastigheten Murmästaren 3 på Kungsholmen, Stockholm, till Balder, som sedan tidigare äger 50 procent.


Oscar Properties går igång med Helix

Bygg/Arkitektur Oscar Properties tillträder marken och startar produktionen av Helix, en av byggnaderna i Norra Tornen som knyter samman Vasastaden och Hagastaden, och kan därmed börja vinstavräkna projektet.


”Tar händelsen på stort allvar”

Bolag Dubbla årsavgifter. Oscar Engelbert kommenterar det kraftfulla vitet från Nasdaq efter de påtalade bristerna.


Stark inledning på 2017 för Oscar Properties

Bolag Oscar Properties ökade såväl omsättning som rörelseresultat under årets tre första månader visar bolagets kvartalsrapport.


Oscar Properties köper av Afa

Transaktioner Oscar Properties etablerar sig i Södra Värtan, Stockholm, genom köp av fastigheterna Lybeck 2, Lybeck 3 och Ladugårdsgärdet 1:51. Köpeskillingen uppgår till 700 miljoner kronor.


”Inte säkra på att PRV ville stanna”

Bolag Oscar Engelbert om hur man växer i Nacka, hur PRV-fastigheten blev mer långsiktigt ägd än vad som var tänkt – och hur arbetet med två renodlade affärsområden löper.


PRV kvar - förlänger till 2026

Uthyrning Oscar Properties köpte för snart två år sedan Uppfinnaren 1 – fastigheten med Patent- och Registreringsverket – på Östermalm för 650 miljoner kronor. Nu står det klart att omvandlingen till bostäder dröjer – Oscar Properties har förlängt det nuvarande avtalet till år 2026.


Oscar växer i Nacka

Transaktioner Oscar Properties köper fem fastigheter i Nacka. Tanken är att utveckla nya bostäder med vattenkontakt.


Oscar Properties etablerar sig på ny marknad

Transaktioner Oscar Properties etablerar sig i Uppsala genom köp av två fastigheter för totalt 100 miljoner kronor.


"Vår etablering kan ta jättelång tid eller gå snabbt"

Bolag Genom köpet av en fastighet i Annedal skapar Oscar Properties förutsättningar för fortsatt etablering i Göteborg. - Vi ser att pristillväxten har varit väldigt stark, säger vd Oscar Engelbert.


Oscar till helt ny marknad

Transaktioner Oscar Properties tar steget till Göteborg - har köpt en fastighet i Annedal.


Oscar Properties bygger nya bostäder i Norra Djurgårdsstaden

Bygg/Arkitektur Mellan Husarviken och Gasverksområdets historiska fabriksmiljöer tar tre nya byggnader för bostäder form. Projektet går under namnet Unité och är skapat av Oscar Properties tillsammans med arkitektkontoret Arrhov Frick.


Oscar ger 1,50 i utdelning

Bolag Efter ett lyckat 2016 ger Oscar Properties 1,50 kronor per stamaktie i utdelning, fördelat på två tillfällen.


Oscar Properties slutför förvärv av Allegro – genomför nyemission av stamaktier

Bolag Oscar Properties har slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av Allegro Projekt AB. Med anledning av att köpeskillingen för förvärvet delvis betalas med stamaktier i Oscar Properties har styrelsen beslutat om nyemission av stamaktier.


Oscar Properties renodlar genom att dela upp bolaget i två affärsområden

Bolag Oscar Properties delar upp verksamheten i två affärsområden – bostadsutveckling samt förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter. Uppdelningen görs för att öka transparensen och skapa ett tydligare fokus på två i grunden olika affärer. På sikt kan bolaget komma att utvärdera en särnotering av det kommersiella fastighetsbeståndet.

Oscar Properties slutför förvärv av Allegro – genomför nyemission av stamaktier

Bolag Oscar Properties har slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av Allegro Projekt AB. Med anledning av att köpeskillingen för förvärvet delvis betalas med stamaktier i Oscar Properties har styrelsen beslutat om nyemission av stamaktier.


Oscar Properties köper ut Skandrenting

Bolag Oscar Properties köper ut Skandrenting 50-procentiga del från det gemensamägda bolaget för 200 miljoner kronor.


Oscar Properties bygger märkesbyggnad i Sundbyberg

Bygg/Arkitektur Oscar Properties vann tävling om att få bygga ny märkesbyggnad i Sundbyberg. Bolagets bostadshus "Cubrick" blir granne med Tuletornen och kyrkan.


"Satsar mer på att växa utanför tullarna"

Bolag Oscar Engelbert om Murmästaren-affären, året som har gått – och framtiden.


Oscar och Balder hyr ut till skola

Uthyrning För två år sedan köpte Oscar Properties 50 procent av Murmästaren 3 på Kungsholmen. Tanken var då att göra om fastigheten till bostäder – nu görs fastigheten istället om till skola.