Image

Oscar Properties säljer i Stockholm

Transaktioner Oscar Properties har sålt den helägda förvaltningsfastigheten Barnhusväderkvarnen 29 med adress Tegnérlunden 2 i Vasastan, Stockholm. Det underliggande fastighetsvärdet i affären uppgår till cirka 140 miljoner kronor. Köparen beräknas tillträda fastigheten den 15 september 2015. Försäljningen ger en reavinst om cirka 23 miljoner kronor.


Oscar Properties byter lista

Bolag Oscar Properties byter på torsdag lista och börjar handlas på Nasdaq Stockholm.


Oscar hämtar CFO från Bonnier

Karriär Ingvor Sundbom blir ny CFO på Oscar Properties. Under en övergångsperiod kommer hon att arbeta parallellt med Jan Egenäs, som är tillfördnad CFO, innan han återgår till egen verksamhet.


Vasakronan säljer för 920 miljoner

Transaktioner Vasakronan säljer en fastighet på Lilla Essingen i Stockholm som framöver ska utvecklas till bostäder.


Carlyle och Oscar bygger bostäder i Nacka Strand

Transaktioner Carlyle och Oscar Properties bildar ett joint venture-bolag som ska konvertera en fastighet i Nacka Strand till 200 bostadsrätter.


Oscar: Amorteringskrav påverkar inte

Bolag Oscar Properties vd Oscar Engelbert tror inte att eventuella förändringar när det gäller amorteringskrav kommer att påverka bolaget.


Oscar och Balder gör bostäder av Länsstyrelsens kontor

Transaktioner Oscar Properties köper 50 procent av kontorsfastigheten Murmästaren 3 – Länsstyrelsens kontor – på Kungsholmen i Stockholm av Balder.
Balder och Oscar Properties ska nu gemensamt konvertera fastigheten till bostäder.


Länsstyrelsen på Oscars linje kring gasklockorna

Bolag Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat till förmån för detaljplanen att bygga bostäder vid gasklockorna i Djurgårdsstaden i Stockholm. Oscar Properties är därmed ett steg närmare att förverkliga visionen om att förvandla gasklockorna till bostäder.


Oscar Properties gör lägenheter av Chokladfabriken

Bygg/Arkitektur Oscar Properties bygger om Chokladfabriken på Kungsholmen till bostäder.
Oscar Properties skapar 85 unika lägenheter i den gamla fabriken. Inflyttning sker under 2015.


Oscar Properties emitterar obligationslån 350 miljoner

Ekonomi/Finansiering Oscar Properties har emitterat ett icke säkerställt femårigt obligationslån om 350 miljoner kronor.


Detaljplan för Oscar-projekt vinner laga kraft

Bygg/Arkitektur Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte pröva överklagandet av detaljplanen för Oscar Properties kommande Stockholmsprojekt Stettin 7. Därmed vinner planen laga kraft.


Oscar: Stigande priser och stort intresse

Bolag Oscar Engelbert konstaterar i Q1-rapporten att efterfrågan på bostadsrätter i Stockholm fortsätter att öka och att priserna i Stockholm har stigit med tre procent under kvartalet.


Lyckad säljstart för Oscar Properties

Bolag I går säljstartade Oscar Properties lägenheterna i projektet Chokladfabriken på Kungsholmen – 19 av de 20 säljstartade lägenheterna bokades på plats.


13 procent upp för Oscar Properties

Bolag Oscar Properties första börsdag på First North Premier slutade med en 13-procentig uppgång, jämfört med teckningskursen på 30 kronor.


Oscar Properties emission övertecknad

Bolag Oscar Properties nyemission övertecknades. På måndag inleds handeln med bolagets stamaktier på First North Premier.


Oscar Properties förkortar anmälningsperioden

Bolag Till följd av stor efterfrågan förkortar Oscar Properties anmälningsperioden för institutionella investerare.


Oscar Properties noterar stamaktier – Engelbert säljer

Bolag Oscar Properties genomför nu en nyemission och noterar stamaktierna på First North.
I samband med erbjudandet säljer huvudägaren Oscar Engelbert en del av sina aktier.


Oscar Properties utreder notering

Bolag Oscar Properties preferensaktier är sedan i somras noterade på First North Premier. Nu utreder bolaget möjligheterna att också notera stamaktierna.


… och tomträtten Dykärret Mindre 12

Transaktioner Oscar Properties säljer och frånträder tomträtten Dykärret Mindre 12 på Björngårdsgatan 14 B på Södermalm i Stockholm.


Oscar Properties säljer fastigheten Heimdall 30

Transaktioner Oscar Properties säljer fastigheten Heimdall 30 på Norrtullsgatan 41 A och 43 A i Stockholm till ett underliggande fastighetsvärde om 88 miljoner kronor vilket innebär en positiv värdeförändring om åtta miljoner kronor.

… och tomträtten Dykärret Mindre 12

Transaktioner Oscar Properties säljer och frånträder tomträtten Dykärret Mindre 12 på Björngårdsgatan 14 B på Södermalm i Stockholm.