Image

Northern Horizon köper i Kalmar

Transaktioner Northern Horizon förvärvar äldreboende i ny stadsdel under byggnation i centrala Kalmar.


Skanska säljer ett vårdboende i Skurup till Northern Horizon.

Skanska säljer vårdboende i Skurup till Northern Horizon

Transaktioner Skanska säljer ett egenutvecklat vårdboende i Skurup till Northern Horizon/Nordiska Vårdhem. Vårdboendet Västeräng, som är under uppförande, kommer att drivas av Förenade Care. Skanska är kvar som fastighetsägare under hela produktionen och även när hyresgästen startar upp sin verksamhet vartefter Northern Horizon tillträder preliminärt under juli 2023.


Villa Brogården.

Skanska säljer äldreboende i Alingsås

Transaktioner Skanska har sålt äldreboendet Villa Brogården i Alingsås för cirka 260 miljoner kronor. Köpare är Northern Horizon via sin fastighetsfond Nordiska vårdhem. Transaktionen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling i det tredje kvartalet 2020. Tillträdet kommer att ske under det första kvartalet 2022.


Skanska säljer vårdboende i Växjö

Transaktioner Skanska har sålt ett äldreboende på Södra Järnvägsgatan i Växjö, för cirka 240 miljoner kronor. Köpare är Nordiska Vårdhem (Northern Horizons vårdfastighetsfond) och hyresgäst är Humana.


Attefall till Northern Horizon-fonds investeringskommitté

Bolag Förre bostadsministern Stefan Attefall tar plats i investeringskommittén för Northern Horizons vårdboendefond.


Skanska säljer till Northern Horizon

Transaktioner Skanska har sålt ett vård- och omsorgsboende med 51 vårdplatser i Nya Hovås, Göteborg, till Northern Horizon (Nordiska Vårdhem AB). Vårdboendet som planeras att byggstartas i mars 2018 överlämnas till kund i samband med färdigställande hösten 2019.


Skanska säljer vårdboende i Angered

Transaktioner Vårdboendet i Angered, Göteborg, är under uppförande och köps av Northern Horizons vårdfastighetsfond för cirka 240 miljoner kronor.


East Capital Explorer storköper i Vilnius

Transaktioner East Capital Explorer köper kontorsfastigheten Vertas i Vilnius, från Laurus, ett joint venture mellan Partners Group och Northern Horizon Capital. Köpeskillingen är 29 miljoner euro (278 miljoner kronor), motsvarande en direktavkastning om cirka 6,5 procent.


Northern Horizon anställer Christopher af Trampe

Karriär Northern Horizon har anställt Christopher af Trampe som chef för bolagets verksamhet i Sverige. Christopher tillträder tjänsten den 1 februari 2017, och kommer initialt främst fokusera på förvärv av vårdfastigheter till Northern Horizons Nordic Aged Care Fund. Christopher kommer närmast från Angermann, där han arbetat med transaktionsrådgivning.


Baltic Horizon köper shoppingcenter

Transaktioner Noteringsaktuella Baltic Horizon Fund köper Piirita shopping centre i Tallinn, Estland.


Gör sitt första förvärv i Sverige

Transaktioner Northern Horizons nya specialiserade fond Nordic Aged Care köper ett äldreboende i Kristianstad av Skanska för 150 miljoner kronor. Det är Northern Horizons första köp i Sverige.


Klargörande av Catellas roll i förhållande till Baltic Horizon Fund

Bolag I en artikel i Dagens Industri som publicerades den 14 juni kan Catellas roll misstolkas. Catella är finansiell rådgivare till fondförvaltaren Northern Horizon Capital och huvudsamordnare av det publika erbjudandet i Sverige och samordnare av det institutionella erbjudandet i samband med kapitalresning och börsnotering av Baltic Horizon Fund som förvaltas av Northern Horizon Capital.


Finskt fondbolag siktar på hela Norden

Bolag Finska Northern Horizon lanserar en nordisk vårdhemsfond. Bolaget har tagit 121 miljoner euro i sin första closing i Nordic Aged Care, som ska investera i äldreboenden i hela Norden.


Stor vårdfastighetsaffär i Finland

Transaktioner Northern Horizon säljer en portfölj med vårdfastigheter I Finland för 155 miljoner euro, motsvarande 1 440 miljoner kronor, till en fond förvaltad av EQ. Det här är Finlands hittills största affär inom vårdfastigheter.