Image

Byggnadsunderhållet minskar enligt konjunkturrapport

Bygg/Arkitektur Det snabba händelseförloppet och det osäkra läget under de senaste veckorna har medfört att Navet analytics gjort en grundlig revidering av sina prognoser för husbyggande och underhåll 2020-2021. Utsikterna ser nu betydligt dystrare ut. Analysansvarig Jens Linderoth berättar mer för Fastighetssverige.


Jenny Ingelström, analytiker på Navet Analytics.

Negativt år trots att fler bygger

Ekonomi/Finansiering Husbyggnadsvolymerna för bostäder och lokaler dök kraftigt 2018. Förra året var också ett negativt år, men ändå bättre än väntat. Nu är bostadsbyggandet tillbaka på 2015 års nivå men det behöver växlas upp ytterligare.


Skolbyggandet växer igen, enligt en analysrapport från Navet.

Skolbyggandet ökar igen

Bygg/Arkitektur I sin senaste konjunkturrapport redovisar Navet Analytics bland annat statistik för påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom offentlig sektor. Samtidigt som husbyggandet generellt minskar med cirka tio procent ökar sektorn skolor/förskolor med 15 procent.


Underhållsvolymen växer stabilt, enligt Navet Analytics.

Navet: Underhållsvolymen växer stabilt

Bygg/Arkitektur Navet Analytics beräknar i sin senaste konjunkturrapport att den totala byggnadsunderhållsvolymen 2018 uppgick till närmare 245 miljarder kronor. Detta var en ökning med knappt en procent jämfört med 2017. Navet Analytics räknar med en fortsatt tillväxt med omkring 1 procent per år för perioden 2019-2021.


Konjunkturen blir allt svagare och byggmarknaden mer splittrad visar en analys.

Analys: Svagare konjunktur och splittrad byggmarknad

Bygg/Arkitektur Svensk konjunktur går nu in i en period med betydligt svagare tillväxt på grund av en dämpad internationell efterfrågan och effekterna av en kraftigt inbromsad aktivitet på byggmarknaden. Som motvikt gynnas den inhemska konsumtionen av ett fortsatt starkt läge på arbetsmarknaden i kombination med låga räntenivåer.