Image
Markus Heino.

JM köper bostadsfastighet i Helsingfors

Bostäder JM fullföljer och utökar förvärv av en välbelägen industrifastighet i Hertonäs, Helsingfors med tillträde och erläggande av likvid under det tredje kvartalet 2019. Förvärvet uppgår till cirka 360 miljoner kronor. Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan och förvärvet möjliggör en utveckling av 1 000 bostäder.


JM gör affärer i både Norge och Finland

Transaktioner JM gör två separata affärer, i Norge och Finland.
JM och Entra har tecknat avtal om utveckling av en ny stadsdel i Oslo. JM köper också en fastighet för utveckling av 850 bostäder i Esbo, Helsingfors.


JM köper i Finland – ska utveckla nytt bostadsområde

Transaktioner JM köper av Senaatti-kiinteistöt en fastighet i Puustellinkallio i Leppävaara, Espoo. Affären uppgår till 160 miljoner kronor med tillträde och betalning beräknat till 2017. JM planerar att skapa ett nytt bostadsområde bestående av cirka 400 nya bostäder i området.


Ny vd för Skanska Nya Hem

Karriär Markus Heino har utsetts till ny vd för Skanskas bostadsutvecklingsverksamhet i Sverige, Skanska Nya Hem. Han har sedan 2008 varit vd för Skanskas bostadsutvecklingsverksamhet i Finland, Skanska Kodit.