Image
Turako bygger för Engelska Skolan i Sigtuna och Värmdö.

Turako utvecklar för Engelska Skolan

Uthyrning Turako har tecknat två 20-åriga hyresavtal med Internationella Engelska Skolan. De nya skolorna, med plats för drygt 600 elever vardera i årskurserna F-9, planeras starta i Sigtuna och Värmdö under augusti 2021.


Turako färdigställer ny förskola

Bygg/Arkitektur Turako har färdigställt förskolan Typografen i Hägersten, med plats för 120 barn. Det är bolagets sjunde nyproducerade skolfastighet och hyresgäst är Pysslingen.