Image
Lars Hegg.

"Vi kommer sannolikt växa mest i Sverige och Finland"

Bolag Helabas nya General Branch Manager för Stockholmskontoret och Head of Real Estate Finance i Norden, Lars Hegg, berättar för Fastighetssverige vad som lockade honom med tjänsten, de viktigaste uppgifterna för att expandera och utveckla Helaba i Norden och var de skulle vilja växa i Norden.


Lars Hegg.

Lars Hegg tar över Helaba i Norden

Bolag Lars Hegg har utsetts till ny Nordenchef för Helabas fastighetsverksamhet. Han efterträder Birgitta Leijon som går i pension till sommaren.


Nordea rekryterar från Kungsleden

Karriär Nordea har anställt Lars Hegg som Senior Relationship Manager inom den svenska fastighetssektorn. Han kommer närmast från Kungsleden.