Image
Hans Wallenstam.

Wallenstam höjer hyran mer i Göteborg än i Stockholm

Bostäder Wallenstam och Hyresgästföreningen Region Västra Sverige har enats om en hyresöverenskommelse för Göteborg. Hyresgästerna får tackla en högre hyresökning än i huvudstaden.


Hyresgästföreningen demonstrerade mot orättvis bostadspolitik.

Hyresgästföreningen demonstrerade mot orättvis bostadspolitik

Bostäder I fredags gjorde Hyresgästföreningen och klimatorganisationen Fridays for Future gemensam sak när de i fem städer demonstrerade mot både klimatpolitiken och bostadspolitiken. Fastighetssverige besökte manifestationen i Göteborg och fick en pratstund med Hyresgästföreningens ordförande, Marie Linder.


Parterna får återuppta förhandlingarna i Stockholm.

Hyresförhandlingen återupptas för 77 000 lägenheter

Bostäder I november 2022 strandade de tre stora allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm hyresförhandlingarna och valde att hänskjuta frågan till parternas gemensamma tvistlösningsorgan, Hyresmarknadskommittén. Beslutet från tvistelösningsorganet var att Familjebostäder, Svenska Bostäder och Stockholmshem ska på nytt ta upp förhandlingarna med Hyresgästföreningen som gäller ungefär 77 000 lägenheter.


Detta gäller för 2023

Nya lagar som påverkar fastighetsbranschen 2023

Juridik Tvistelösning i hyresförhandlingar, starkare skydd på bostadsrättsmarknaden, fastighetsnära förpackningsinsamling och att universitet ska få hyra ut bostäder till doktorander är de nya lagar och förordningar som nu är gällande i Sverige. Läs mer om reaktionerna på vad de nya årets lagar har att bjuda på.


Allt fler hyresförhandlingar blir klara runtom i landet, samtidigt har flera också strandat längs vägen.

Kartläggning: Hyrorna som är klara för 2023 – och förhandlingarna som strandat

Bostäder Hyresgästföreningen kommer löpande överens med fastighetsägare runtom i landet om hyreshöjningarna för 2023. Fastighetssverige har kartlagt vilka nivåer höjningarna hamnat på hittills, vilka förhandlingar som avbrutits och vilka höjningar vissa fastighetsägare yrkat på under hösten och vintern.


Wallenstam överens om 3,8 procents hyreshöjning

Bostäder Wallenstam och Hyresgästföreningen i Stockholm har enats om en hyresöverenskommelse för 2023.


Parterna står långt ifrån varandra i hyresförhandlingarna

Besked om ny hyra för 2023 dröjer

Bostäder I de lokala hyresförhandlingarna mellan de kommunala bostadsbolagen Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stockholmshem och Hyresgästföreningen i Region Stockholm har ingen överenskommelse kunnat nås om nya hyror för 2023. Ärendet hänskjuts därmed till Hyresmarknadskommittén.


Nathalie Brard, Fastighetsägarna Stockholm

Fastighetsägarna efter Balders hyres-deal: "Svårt att förstå en sådan uppgörelse"

Uthyrning Hyresgästföreningen och fastighetsbolaget Balder har nått en överenskommelse om hyror för 2023 berättade de i under tisdagen. Det är cirka 3 000 lägenheter i Stockholm som berörs av överenskommelsen som innebär en genomsnittlig hyreshöjning på 3,25 procent från 1 januari 2023. Detta fick snabb kritik från Fastighetsägarna - "Jag har svårt att förstå den typen av uppgörelse" säger deras fastighetsmarknadschef till Fastighetssverige. Läs även Balders kommentar om hyresuppgörelsen.


Erik Selin, vd för Balder.

Första hyresöverenskommelsen klar i Stockholm – Balder ena parten

Bolag Hyresgästföreningen och Balder har enats om en ny hyresöverenskommelse för närmare 3 000 lägenheter i Stockholm som innebär en genomsnittlig höjning med 3,25 procent från 1 januari 2023.


Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta

Så ser Sveriges Allmännytta på hyresförhandlingarna

Uthyrning Hyresförhandlingarna för 2023 har pågått i snart en månad och debatten har duggat tätt mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. Båda parter har hänvisat till Trepartsmodellen, en uppgörelse som slöts i somras om vilka parametrar som ska vägas in i förhandlingarna som skulle underlätta hyressättningen framöver. Men som namnet antyder är de tre i överenskommelsen, och för Fastighetssverige berättar Sveriges Allmännyttas vd hur de ser på förhandlingarna nu.


Oskar Öholm, vd för Fastighetsägarna Stockholm.

Fastighetsägarna om Hyresgästföreningens motbud: "Vi står långt ifrån varandra"

Ekonomi/Finansiering För drygt en månad sen meddelade Fastighetsägarna Region Stockholm att de gärna ser en nästan tioprocentig ökning av hyran under 2023. Nu har hyresförhandlingarna inletts och ett ramavtal ska tas fram som sen ska rekommenderas till de privata hyresvärdarna. Hyresgästföreningen har tidigare kallat Fastighetsägarnas förslag för "absurt". Nu kommer deras motbud: 2,4 procent.


Den nya regeringen, Andreas Carlson (KD) andra personen från höger.

Branschens kravlista till nya bostadsministern Andreas Carlson

Bolag Efter det otippade valet av Andreas Carlson (KD) till infrastruktur- och bostadsminister så öste det fram förslag och krav på vad han kommer behöva tackla framöver. Här är några av branschens idéer på vad han och den nya regeringen bör hugga tag i.


Stefan Björk, utredare på Hyresgästföreningen

"Fastighetsägarnas förslag är absurt"

Uthyrning I fredags blev det klart att Fastighetsägarna GFR följer Fastighetsägarna Stockholm och Mittnord regionen i deras uppmuntran i förhandlingarna för hyrorna i Västsverige och Småland att begära en hyreshöjning uppåt tio procent. Stefan Björk, utredare och förhandlingsrådgivare på Hyresgästföreningen, berättar för Fastighetssverige vad de sett för effekter av Fastighetsägarnas förslag.


Oskar Öholm och Nathalie Brard.

Fastighetsägarna: Hyrorna i Stockholm behöver höjas med 9,5 procent

Bolag För att hantera de kraftiga ränte- och förvaltningskostnaderna skulle hyrorna behöva höjas med upp mot 25 procent under 2023. Enligt den överenskommelse som bostadsmarknadens parter ingick tidigare i år ska dock stor hänsyn tas till tidigare års utveckling, vilket innebär att hyreshöjningen mer än halveras i förhållande till behoven. Fastighetsägarna Stockholms yrkande inför de kommande förhandlingarna om 2023 års hyresjustering är en höjning på 9,5 procent.


Beslut om att presumtionshyror ska få justeras årligen – men "modellen kan minska byggviljan"

Juridik I två nya beslut från Svea hovrätt slås fast att presumtionshyror, en modell för hyressättning i nybyggda hyresrätter, ska få justeras årligen. Fastighetsägarna välkomnar beskedet men menar samtidigt att det finns risk att den modell för hyresutvecklingen som Svea hovrätt beslutat ska gälla, kommer att minska möjligheterna och viljan att bygga nya hyreslägenheter framöver.


Marie Linder.

Hyresgästföreningen granskar partiernas bostadspolitik: "Saknas ett helhetsgrepp"

Bostäder Bostadspolitiken har stor påverkan på alla svenskars vardag, oavsett om du är hyresgäst eller ej. Men hur agerar partierna i de bostadspolitiska frågorna? I rapporten Partiernas bostadspolitik gör Hyresgästföreningen en genomlysning vad våra riksdagspartier tycker och vill med sin bostadspolitik, och hur de röstat i viktiga bostadspolitiska frågor under mandatperioden.


Regeringsförslag om tvistlösning ska ge effektivare hyresförhandlingar

Bostäder Regeringen lade på torsdagen fram förslag om att införa en oberoende tvistlösning för de årliga hyresförhandlingarna.
Tvistlösningen handlar om vad som händer när parterna inte kommer överens vid förhandlingsbordet.


Bostadsmarknadens parter ska utveckla hyressättningen

Bostäder Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen kom redan 2018 överens om att gemensamt utveckla hyressättningen i syfte att utveckla hyresrätten som boendeform. Efter ett uppehåll fortsätter nu arbetet med fokus på bland annat grunder för de årliga hyresförhandlingarna, förvaltningskvalitet samt systematisk hyressättning.


Marie Linder.

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna träffar avtal om tvistelösning

Bostäder Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har ingått ett avtal som syftar till att effektivisera och utveckla de kollektiva hyresförhandlingarna inom ramen för bruksvärdessystemet. Avtalet ger parterna möjlighet att hänskjuta tvister i de årliga hyresförhandlingarna till en särskild skiljeman i enlighet med förslagen i utredningen "Effektivare hyresförhandlingar".


Marie Linder håller öppningstal på IUT World Conference i Wien.

Hyresgästföreningens förbundsordförande får stort hedersuppdrag

Karriär Hyresgästföreningens förbundsordförande, Marie Linder, leder nu den internationella hyresgäströrelsen.