Image

Vincero köper för 200 miljoner i Huddinge

Transaktioner Vincero Fastigheter har genom tre affärer förvärvat tio fastigheter belägna nära Huddinge centrum. Fastigheterna omfattar totalt 10 500 kvm fördelat på kontor, gym och lager.


Corem i flera transaktioner

Transaktioner Under årets första kvartal har Corem sålt i Huddinge, Lerum och Lunda samt köpt i Jönköping och Malmö.


Catena renodlar – säljer del av fastighet i Huddinge

Transaktioner Catena har tecknat avtal om att sälja en del av fastigheten Regulatorn 2 till WA Fastigheter. Försäljningen görs eftersom Catena bedömer att fastigheten på sikt inte lämpar sig för logistikändamål och därmed saknar strategisk betydelse för bolaget.


KF Fastigheter planerar för nya bostäder i Kungens kurva

Bygg/Arkitektur KF Fastigheter (KFF) har undertecknat ett intentionsavtal med Huddinge kommun. Avtalet innebär att man är överens om att pröva om KFF:s fastigheter i Kungens kurva samt kommunens intilliggande mark kan planläggas för bostäder. En tidig bedömning är att det kan byggas cirka 4 200 lägenheter med kompletterande service i området, som gränsar mot bland annat IKEA, Gömmarens naturreservat och Heron City.


Hemfosa gör stor investering i skolfastigheter

Transaktioner Hemfosa har beslutat förvärva, utveckla och investera i tre skolfastigheter för Internationella Engelska Skolan, IES, i Sverige till ett värde om totalt cirka 450 miljoner kronor och tecknar samtidigt nya långa hyresavtal. Investeringen avser två nyetableringar för IES i Huddinge och Södertälje samt en utökning av verksamheten i Sundsvall.


Byggstart för Karolinskas nya laboratorium

Bygg/Arkitektur Akademiska Hus har inlett skapandet av Karolinska Institutets nya laboratorium i Flemingsberg.


Nya bostäder i Flemingsbergsdalen

Bygg/Arkitektur Den första etappen av Hebas pågående bostadsprojekt i Flemingsbergsdalen, Huddinge, är nu klart för inflyttning. Totalt 184 lägenheter och 1 500 kvadratmeter lokaler ska byggas.


Bonava utvecklar nytt bostadsområde i Huddinge

Bygg/Arkitektur Bonava kommer att utveckla ett bostadsområde om 220 lägenheter och en förskola i Huddinge centrum. Området kommer att bli ett hem för cirka 450 personer och vara nära beläget gröna Sjödalsparken och Sjödalsbacken.


Skanska bygger ut Karolinska för 1,2 miljarder

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Locum avseende en ny sjukhusbyggnad för Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Skanska säljer lagerfastighet i Mölnlycke

Transaktioner Skanska har sålt en lagerfastighet i Mölnlycke för cirka 80 miljoner kronor. Köpare är ett investeringskonsortium under ledning av Wilfast och norska Ness, Risan & Partners AS.


Huddinge satsar för att lösa lokalbristen

Bygg/Arkitektur Huddinge kommun genomför en satsning på att öka kapaciteten i samhällsbyggnadsprocessen.


Obos bygger miljöcertifierade bostäder

Bostäder Obos etablerar genom dotterbolaget Myresjöhus en ny etapp av området Trollskogen i Västra Balingsnäs i Huddinge.


Byggstart för polisutbildningens nya lokaler i Huddinge

Bygg/Arkitektur Polisutbildningen ska utöka sin verksamhet på Campus Flemingsberg i Huddinge. Akademiska Hus och Södertörns högskola utvecklar nu både nya och befintliga lokaler.


Hemsö köper Life Sciencefastighet i Huddinge

Transaktioner Hemsö förvärvar Life Sciencefastigheten Technology for Health i Huddinge utanför Stockholm.


Akelius säljer för 313 miljoner kronor

Transaktioner Akelius säljer en fastighet med 208 lägenheter till en bostadsrättsförening för 313 miljoner kronor.


Sagax köper för 156 miljoner i Stockholm

Transaktioner Sagax köper tre fastigheter i Huddinge, Nacka och Järfälla. Totalt handlar det om 14 500 kvadratmeter uthyrningsbara ytor och drygt 24 000 kvadratmeter friköpt mark.


Första hyresavtalet är tecknat

Uthyrning Nu har det nya bolaget tecknat första kontraktet; 15 000 kvadratmeter på 20 år.


Concent planerar 3 000 smarta bostäder

Bostäder Genom att skapa små, smarta hyresrätter vill Concent vara med och utveckla det goda samhället. Ambitionen är att de närmaste åren uppföra 3 000 nya bostäder i egen regi.


Brostaden köper i Länna

Transaktioner Fastighets AB Brostaden har via en bolagsaffär förvärvat fastigheten Kranbilen 2 i Länna i Huddinge.


Concent utvecklar 150 bostäder i Flemingsberg

Bygg/Arkitektur Concent AB har utsetts till vinnare i en markanvisningstävling som Huddinge kommun utlyst för bostadsbyggande längs med Hälsovägen i Flemingsberg. Concent ser till befintlig verksamhet i omgivningen och utvecklar därför cirka 150 lägenheter med fokus på studenter och forskare.


Skanska får dubbla byggordrar i Flemingsberg

Bygg/Arkitektur Skanska bygger stormarknad åt Ica Maxi och en sporthall åt Huddinge kommun i Flemingsbergsdalen. Uppdragen är värda 330 miljoner kronor.