Image
Fastighetsaktiebolaget Folkets Hus i Stockholm tecknar ett nytt hyresavtal med Scandic Hotels.

Fastighetsaktiebolaget Folkets Hus tecknar ett nytt hyresavtal med Scandic Hotels

Uthyrning Fastighetsaktiebolaget Folkets Hus i Stockholm tecknar ett nytt 15-årigt hyresavtal med Scandic Hotels på 8 300 kvadratmeter avseende hotellet Scandic Norra Bantorget. Det befintliga hotellet ska totalrenoveras och byggas ut med 25 nya hotellrum, ny restaurang, nytt kök och förbättrad logistik.


Lars Nylund.

Lars Nylund ny vd för Fastighets AB Folkets Hus

Bolag Lars Nylund blir ny vd för Fastighets AB Folkets Hus i Stockholm och Banfast Förvaltning AB. Bolaget äger fastigheter och ansvarar för förvaltningen av flera fastigheter i området runt Norra Bantorget i Stockholm.


Nåiden köper nedbrunna Fokets Hus-tomten för att där uppföra ett nytt högre hus avsett för bostäder och kontor.

Nåiden köper nedbrunna Folkets Hus-tomten i Luleå

Transaktioner Nåiden Invest har den 1 juni 2022 fullbordat förvärvet av samtliga aktier i Folkets Energihus AB, som är ägare till Folkets Hus-fastigheten, belägen i centrala Luleå.


Norra Latin blir skola igen.

Stockholm International School hyr 9 300 kvadratmeter – Norra Latin blir skola igen

Uthyrning Fastighetsaktiebolaget Folkets Hus i Stockholm hyr ut 9 300 kvadratmeter till Stockholm International School då fastigheten Norra Latin återigen blir skola.


Mark- och exploateringsavtal för Masthuggskajen undertecknat.

Mark- och exploateringsavtal för Masthuggskajen undertecknat

Bygg/Arkitektur Nu möjliggörs en helt ny stadsdel som fullt utbyggd kommer att omfatta 1 300 nya bostäder och 5 000 – 6 000 nya arbetsplatser då konsortiemedlemmarna för utvecklingen av nya Masthuggskajen i Göteborg undertecknat ett mark- och exploateringsavtal.


Masthuggskajen först att Citylabcertifieras

Bygg/Arkitektur Masthuggskajen i Göteborg blir det första stadsutvecklingsprojektet att tilldelas en Citylabcertifiering. Certifieringssystemet, som är utvecklat av Sweden Green Building Council är det första för hållbar stadsutveckling som är helt anpassat för svenska förhållanden.


Detaljplanen för Masthuggskajen godkänd

Bygg/Arkitektur Grön flagg för jätteprojektet i centrala Göteborg – Stena Fastigheter utvecklar 500 hyresrätter och bostadsrätter och 25 000 kvadratmeter kommersiell yta.


Dansens Hus förlänger vid Norra Bantorget

Uthyrning Dansens Hus tecknar ett tioårigt avtal med AB Folkets Hus.