Image
Kungsgatan 9.

Convendum hyr 7 600 kvadratmeter vid Stureplan av Fabege

Uthyrning Convendum tecknar avtal med Fabege om eget hus vid Stureplan.


Mia Häggström.

Fabege är grönt enligt Cicero

Bolag Cicero Shades of Green har genomfört en oberoende utvärdering av Fabege ur ett hållbarhetsperspektiv. Resultatet visar att 95 procent av Fabeges intäkter och investeringar 2020 klassats som gröna.


Stina Lindh Hök.

Stina Lindh Hök till Fabeges styrelse

Bolag Nyfosas vd Stina Lindh Hök och Backahills vd Lennart Mauritzson föreslås ta plats i Fabeges styrelse.


Åsa Lind.

Så här förbättrar Fabege hållbarheten

Bolag Fabeges finanschef Åsa Lind berättar för Fastighetssverige hur fastighetsbjässen arbetar med hållbarhet: "Investerarna ställer ökade krav". Nyligen uppnådde de en viktig milstolpe. Men på ett område ser hon en klar förbättringspotential.


Åsa Lind.

Fabege först med 100 procent grön finansiering

Ekonomi/Finansiering Fabege har uppnått en viktig milstolpe i sitt hållbarhetsarbete då bolagets samtliga låneavtal nu är gröna. Därmed är Fabege först ut bland svenska fastighetsbolag att uteslutande välja grön finansiering.


Stefan Dahlbo.

Så här är marknaden enligt branschveteranen Stefan Dahlbo

Bolag Fastighetssverige frågar Fabeges vd Stefan Dahlbo hur temperaturen är i marknaden nu. Så här går uthyrningen. Vi undrar också om antalet uppsägningar har ökat.


Fabege säljer Sadelplatsen i Solna.

Fabege säljer nästan tomställd fastighet i Solna

Transaktioner Fabege säljer fastigheten Sadelplatsen 1 i Solna till Capman för 260 miljoner kronor.


Skanska och Fabege tar nästa steg mot att realisera sina kontorsplaner i Solna.

Så blir tunga duons nya kontorssatsning

Bolag Skanska och Fabege ska bygga tre nya kontors­byggnader med över 55 000 kvadrameter yta intill Målbron vid Solna station. Fastighetssverige berättar mer om planerna och nästa skede.


Fabege ska utveckla 20 000 kvadratmeter kontor i ett av Arenastadens mest centrala lägen.

Fabeges kontorsplaner tar nästa steg

Bygg/Arkitektur Vill tillföra 20 000 kvadratmeter kontor och utveckla centralt läge i Arenastaden. Fastighetssverige berättar mer om planerna.


Stefan Dahlbo.

Så ser Fabege på regeringens kontorsförslag

Bolag Kontorsjättens vd Stefan Dahlbo berättar för Fastighetssverige om hur han ser på Boverkets uppdrag att utreda hur reglerna kan ändras för att byggnader ska kunna användas mer flexibelt och till exempel omvandla kontor till bostäder. Så resonerar bolaget kring sitt framtida bestånd.


Stefan Dahlbo.

Stefan Dahlbo: "Ej vårt huvudscenario att en massa hyresgäster flyttar till mindre lokaler"

Bolag Fastighetssverige diskuterar marknadsläget med Fabeges vd Stefan Dahlbo efter Q3-rapporten. Han avslöjar också hur det ser ut hittills i oktober.


Stefan Dahlbo.

Fabege: Negativ nettouthyrning, ökande värden

Bolag Fabege redovisar ökande hyresintäkter men lägre förvaltningsresultat för Q3. Nettouthyrningen var negativ beroende på bland annat utdragna omförhandlingar i spåren av Covid 19.


Klaus Hansen Vikström.

Fabeges affärsutvecklingschef: "Det börjar bubbla där ute nu"

Bolag Fastighetssverige diskuterar marknadsläget med Klaus Hansen Vikström som är vice vd och affärsutvecklingschef på Fabege. Så här ser det ut nu jämfört med i mars och april. Han berättar hur företaget tar hjälp av de möjligheter som digitaliseringen skapar och hur de arbetar för att minska vakanserna: "Vi ska inte sitta och vänta på hyresgästen".


Electrolux Professional flyttar till Glädjen vid Hornsbergs strand.

Electrolux Professional väljer Glädjen

Uthyrning Electrolux Professional har tecknat avtal med Fabege om flytt till Franzéngatan 6 och kvarteret Glädjen i Hornsbergs strand. Nu skapas deras nya koncernhuvudkontor, ett stort showroom för ett brett urval av produkter och demonstrationskök för utbildning. Totalt hyr de 1 300 kvadrarmeter och inflyttning beräknas ske i juni 2021.


Sjöstadshöjden.

Fabege får markanvisning i Hammarby Sjöstad

Bygg/Arkitektur Fabege och Stockholms stad har kommit överens om en markanvisning vid Hammarby Fabriksväg (Korphoppet 5) som omfattar upp till 33 000 kvadratmeter BTA kontor och andra verksamheter. Det är en del i stadens projekt att koppla samman Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad. Idag är Fabege tomträttshavare till fastigheten Korphoppet 5.


Sjöstadshöjden.

Tungviktare nära 30 000 kvadratmeter kontor och hotell i heta projektet

Bolag Kontorsbjässen Fabege är nära att få en attraktiv markanvisning i en expansiv Stockholms-pärla. Fastighetssverige berättar mer om bolagets planer som är en del av ett omfattande stadsdelsprojekt med flera tunga aktörer och tusentals bostäder i pipen.


Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege.

Fabege inkluderas i hållbarhetsindex

Bolag Fabege är första fastighetsbolaget att kvalificera sig till GCX.


Stefan Dahlbo.

Dahlbo: "Återköp är ett bra sätt att skapa värde för våra aktieägare"

Bolag Fabege inledde under gårdagen ett återköpsprogram av egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar tio procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Fabeges vd Stefan Dahlbo berättar för Fastighetssverige varför de gör det här just nu, hur det påverkar förvärvsplanerna och hur han tycker att fastighetsmarknaden känns.


Fabege inleder återköp av egna aktier

Bolag Fabege inleder återköpsprogram i enlighet med beslut av årsstämman den 2 april 2020. Årsstämman gav styrelsen bemyndigande att längst intill nästa årsstämma förvärva egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar tio procent av samtliga bolagets utgivna aktier.


Fabege har tilldelats en markanvisning vid Sveaplan.

Fabege får markanvisning vid Sveaplan

Bolag Exploateringsnämnden har vid sitt möte 27 augusti 2020 beslutat att tilldela Fabege en markanvisning vid Sveaplan. En förutsättning för att byggrätten på cirka 9 000 kvadratmeter ska tillskapas är att Sveaplan byggs om enligt stadens planer för Östra Hagastaden.