Image

Sveafastigheter satsar i Boden

SVERIGE Sveafastigheter har nu fattat beslut om att börja bygga den nya gallerian i kvarteret kring hotell Bodensia och Medborgarhuset i Boden. Diskussionerna med nuvarande och potentiella hyresgäster har varit framgångsrika och byggnationen beräknas starta i början av april. Den nya gallerian skall kunna slå upp portarna i september 2009.


NCC bygger kontor åt Carlsberg

UTLAND 400 miljoner kronor är den order värd som NCC fått av Carlsberg Ejendomme för att bygga tre nya kontorshus. Husen ska byggas i Tuborg Havn i Hellerup och arbetet ska påbörjas i juli 2008.


Peab bygger för Victoria Park

BYGG Det blev Peab som kammade hem uppdraget att bygga första etappen i Victoria Park.
- Det är oerhört spännande att få vara med och utveckla det här framtidsprojektet, säger Mats Paulsson vd för Peab.


ALM Equity köper vårdfastighet

AFFÄRER ALM Equity har genom intressebolaget Elutera Fastighets AB förvärvat del av fastigheten Centrum 20:1 i Enköping. På fastigheten avser bolaget att uppföra cirka 100 enheter för vård- och mellanboende. Elutera avser att själv sköta driften av vårdboendet.


NCC och Uppsalahem i partneringsamarbete

BYGG 160 miljoner kronor är den order värd som NCC Construction fått av Uppsalahem AB. Det handlar om att bygga 165 hyresrättslägenheter och en förskola i bostadsområdet Luthagen i Uppsala. Första inflyttning är planerad till oktober 2008.


\″Fotbollsarenan\″ tar form

BYGG Den nya \″Fotbollsarenan\″, som ritas av Arkitektbyrån, kommer att kunna inrymma en publik på cirka 18000 personer och planeras att stå klar under hösten 2008. Under fredagen tas ett stort steg närmare färdigställandet då de första så kallade gradängbalkarna på 32 ton styck reses.


Parkering blir ny mötesplats i Malmö

BYGG I mars 2007 utlyste Malmö stad genom Fastighetskontoret en allmän markanvisning stävling om att bebygga och förvalta kvarteret Tyfonen i Malmö. Totalt lämnades 20 förslag in och samtliga togs upp till bedömning. Utan att anonymiteten bröts valdes fyra förslag ut för att bearbetas i en andra etapp.
Tävlingen är nu avgjord med det vinnande bidraget Meeting Point Malmö, utarbetat av arkitektbyrån Schmidt Hammer Lassen. Avsikten är upprätta ett markanvisningsavtal mellan Malmö stad och byggherren Skanska Öresund AB med det vinnande förslaget som grund.


Diös planerar galleria i Gävle

BYGG I en av Diös Fastigheters större fastigheter, Diöshuset, vid Stortorget i Gävle planeras det nu för en galleria. Investeringen uppskattas till minst 160 miljoner kronor och en total ombyggnad kan bli aktuell.


Planerna bestäms för Malmös mest attraktiva tomt

BYGG Kvarteret Tyfonen vid Universitetsholmen i Malmö ligger mot havet i norr och granne med Lärarhögskolan i söder. Den betraktas som en av Malmös mest attraktiva tomter. I eftermiddag presenterar vi vem som bestämmer platsens framtida utformning.


Helt ny stadsdel byggs i Södertälje

BYGG 600 helt nya bostäder och en konstgjord badsjö. Det satsas friskt på den nya stadsdelen Glasberga sjöstad i Södertälje. På lördag sätter kommunalrådet Anders Lago spaden i jorden.


Storinvestering i Nynäshamn

BYGG Det Stockholmsbaserade fastighetsbolaget NGL gör investeringar i Nynäshamn för närmare 800 miljoner kronor. Det handlar om fastigheterna där Ericsson tidigare legat. Området kommer att bestå av en teknikby, köpcentrum och bostäder. Säljare är Ullberg & Partner Holding AB.


Snart klart för lyxspa

BYGG Planerna för den högklassiga spa- och hotellanläggningen i Lernacken går framåt. Home Properties AB i samarbete med Malmö stad har under hösten arbetat med parallella arkitektuppdrag för att hitta de bästa förutsättningarna för utformningen av hotellet. Under tisdagen tog man ett stort kliv framåt.


Helt nytt bostadsområde i Märsta

BYGG Kommunstyrelsen i Sigtuna kommun beslutade under tisdagen att planlägga ett helt nytt område för bostäder i Märsta. Området kommer att heta Övre Ekilla och ska innehålla cirka 100 småhus som JM AB ska producera och sälja, 30-40 självbyggartomter och 20-30 hyresrättslägenheter.


Byggklart för Wingårdhs köpcentrum

BYGG Något försenat är det nu äntligen klart för byggstart för Gert Wingårdhs spektakulära köpcentrum Emporia alldeles norr om Citytunneln i Malmö. Invigning är planerad till hösten 2009.


Kroppsuppvärmt hus får internationell uppmärksamhet

BYGG Det nya miljösmarta Kungsbrohuset, som byggs av Jernhusen, i den nya stadsdelen Västra City i Stockholm, kommer delvis att värmas upp med kroppsvärme. Nu låter projektet tala om sig i BBC, Le Monde samt i media i länder som Tyskland, Kanada, Kina, Polen, Ryssland och Turkiet.


Miljardorder till Veidekke

BYGG Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst, har av Vägverket Region Stockholm fått i uppdrag att anlägga två tunnelentreprenader på Norra Länken i Stockholm. De två ordrarna har ett sammanlagt värde på drygt en miljard kronor.


Göteborg leder racet med lågenergihus

BYGG Halva byggtiden har gått och efter sommaren är det klart för inflyttning i det hittills största lågenergihuset i Sverige. De lägenheter NCC bygger i Hamnhuset i Sannegårdshamnen i Göteborg värms upp av överskottsvärme från solen, tv-apparater, datorer och sänglampor, vilket ger en energibesparing på minst 50 procent.


Klart för 1242 nya bostäder i Stockholm

BYGG Bostadsbyggandet är starkt i Stockholm och man räknar med att kunna överträffa målet om 15000 nya bostäder fram till år 2010. När Stadsbyggnadsnämnden nyligen antog detaljplanen för 1242 nya bostäder tog man ett viktigt steg på vägen.


Scandic går in i Ryssland

UTLAND Nu har Scandic Hotels startat sin Rysslandsexpansion. Och man gör det med besked. Ett 300 rum stort hotell alldeles invid Rysslands största shoppingcenter, Mega, som drivs av Ikea. Ikea kommer att vara byggherre och ägare och Scandic kommer att driva hotellverksamheten.


Skanska satsar grönt

BYGG Skanska tar nu nästa steg i arbetet med att minska energianvändningen och klimatpåverkan i de fastigheter som utvecklas i egen regi. Skanska går med som partner i EU-projektet GreenBuilding och i dagarna har Skanska fått sitt första fastighetsutvecklingsprojekt godkänt som så kallad GreenBuilding.