Image

Miljardöverenskommelse skapar 2000 nya bostäder

POLITIK Stockholms stad och Storstockholms Lokaltrafik har efter flera års förhandlingar nått en överenskommelse om gemensamma lösningar på bland annat fastighetsfrågor som påverkar båda parters möjligheter till utveckling. En överenskommelse om cirka en miljard kronor finns nu klar med ett omfattande byte av byggnader och mark mellan Stockholms stad och SL. Överenskommelsen möjliggör byggandet av minst 2000 nya bostäder.


Stockholms första passivhus

BYGG NCC Boende bygger två lågenergihus med totalt 20 lägenheter i Beckomberga i Stockholm. Husen får 50 procent lägre energibehov än vanliga flerbostadshus och saknar traditionella värmesystem.


Första hyresgästen klar för ProLogis Park

AFFÄRER Logistikföretaget ProLogis har tecknat avtal med DHL som hyr drygt 23000 kvadratmeter i ProLogis anläggning i Jönköping. Hela byggnaden beräknas vara färdig i april 2009 men DHL kommer att kunna flytta in i december i år.


Nytt landmärke i Oslo

UTLAND Peabs norska dotterföretag Peab AS har fått uppdraget att uppföra en kontors- och butiksbyggnad i centrala Oslo. Beställare är Oslo Z/Entra Eiendom AS och kontraktssumman uppgår till 368 miljoner norska kronor, motsvarande cirka 436 miljoner kronor.


I dag öppnar Stockholms största hotell

SVERIGE I dag (tisdag) slår Clarion Hotel Sign upp portarna till 558 nya rum mitt i Stockholm.
Med det är man Stockholms största hotell. Och Stockholm city blir ett landmärke rikare.


3D-hotell i Skåne

BYGG Med hjälp av tredimensionell fastighetsbildning skapas ett nytt lägenhetshotell i Lund. Det är Hotellfastigheter Sverige AB som köpt en del av Coops lager- och personalutrymmen och skapar en ny fastighet ovanpå den befintliga. Operatör blir Stay at Hotel Apartments.


Solna bygger barnvänligt

BYGG Fullmäktige i Solna kommun har antagit en detaljplan som innebär att cirka 1100 bostäder byggs i kvarteret Grönlingen i den nya stadsdelen Järvastaden. Bostadsområdet byggs nära bland annat Överjärva Gård, Igelbäckens Naturreservat och Ulriksdals slottspark. Och området ska särskilt anpassas för barnfamiljer.


Nytt stort utvecklingsprojekt i Sigtuna

BYGG Sigtuna kommun och Peab har enats om att genomföra ett nytt stort utvecklingsprojekt. 400 nya bostäder och kommersiella lokaler ska byggas i centrala Märsta.


Veidekke tar nästa steg

BYGG Veidekke Bostad etablerades i Sverige år 2000 och bedriver i dag en omfattande bostads- och projektutvecklingsverksamhet i Stockholms- och Mälardalsregionen, i Skåne och är sedan cirka två år tillbaka också närvarande i Göteborgsregionen.
Nu tas nästa steg genom att Veidekke inleder en satsning på utveckling av kommersiella fastigheter.


Hotellmarknaden växer så det knakar i Malmö

BYGG Redan inom ett par år kommer det att växa fram flera nya hotell i Malmö. Det handlar om att möta efterfrågan på övernattningar som framförallt affärsresenärerna står för. Så mycket som 1500 rum ska skapas inom den närmaste framtiden.


Din Bostad går mot strömmen

BYGG Andelen hyresrätter på den svenska bostadsmarknaden minskar nu som en följd av låg nyproduktion och ökad ombildning till bostadsrätter. Det börsnoterade bostadsbolaget Din Bostad går dock mot strömmen och satsar på nyproduktion av hyresrätter.


Locum och Landic i miljardsamarbete

AFFÄRER Locum och Landic Property har tecknat en avsiktsförklaring avseende utveckling av ett nytt forskningscenter vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Byggnaden kommer att vara 70000 kvadratmeter stor, och den uppskattade investeringen beräknas till drygt en miljard kronor.


I Växjö dominerar hyresrätten

BYGG Hyresrätter är den dominerande upplåtelseformen i Växjö. Under förra året ökade antalet hyresrätter med 37 procent jämfört med året innan.


Servera planerar jättelager i Halmstad

BYGG Som ett led i att minska sin miljöpåverkan planerar restauranggrossisten Servera att bygga ett nytt lager på 45000 kvadratmeter. Lagret ska ligga i Halmstad och beräknas stå klart hösten 2009.Tekniska nämndhuset byggs om

BYGG Fastighetsnämnden i Stockholm förväntas på torsdagens nämnd fatta beslut om ombyggnad av Tekniska nämndhuset. Detta Kungsholmens riktmärke ska utvecklas till att även vara en samlingsplats för medborgarservice. I och med att gården byggs in skapas ett stort öppet rum för samlingslokaler, utställningar av byggprojekt, informationsdiskar för bygglovsansökningar och bostadsförmedling.


Invånarna bestämde om nytt område

BYGG I Sigtuna har invånarna fått vara högst delaktiga i utformningen av ett nytt område med 111 nya lägenheter. Tillsammans med kommunen hade man ett rådslag och det är detta som nu förverkligas. Peab har fått uppdraget att färdigställa fastigheten. Priset hamnar på knappt 152 miljoner kronor.


Omprofilering av miljonprogramsområde

BYGG Efter en tävling under hösten har Uppsalahem valt Kod arkitekter för uppdraget om Gottsundaområdets framtida utformning. Kod arkitekters uppdrag innefattar såväl stadsplanering av området som utformning av de nya bostäderna. Projektet syftar till att omprofilera stadsdelen genom en breddning av bostadsutbudet.


Marriott till Sverige

UTLAND En av världens största hotellkedjor etablerar sig i Sverige. Det är amerikanska Marriott som nu bygger sex hotell i Sverige och Norge. Under 2009 är det planerat att man ska öppna de två hotellen i Sverige, och de fyra hotellen i Norge.


Sveafastigheter satsar i Boden

SVERIGE Sveafastigheter har nu fattat beslut om att börja bygga den nya gallerian i kvarteret kring hotell Bodensia och Medborgarhuset i Boden. Diskussionerna med nuvarande och potentiella hyresgäster har varit framgångsrika och byggnationen beräknas starta i början av april. Den nya gallerian skall kunna slå upp portarna i september 2009.


NCC bygger kontor åt Carlsberg

UTLAND 400 miljoner kronor är den order värd som NCC fått av Carlsberg Ejendomme för att bygga tre nya kontorshus. Husen ska byggas i Tuborg Havn i Hellerup och arbetet ska påbörjas i juli 2008.