Image

Som väntat: Johan Karlström ny vd för Skanska

KARRIÄR Det blev som väntat Johan Karlström som efterträder Stuart Graham på Skanskas vd-stol. Han har jobbat på Skanska sedan 1983 och är sedan 2004 ansvarig för verksamheten i USA. Johan Karlström kommer att tillträda sin befattning den 3 april i samband med Skanskas årsstämma 2008. Han kommer att vara baserad på Skanskas koncernkontor i Solna.


Burj Dubai nu över 600 meter

BYGG Under onsdagen mätte Burj Dubai 604,9 meter. Det gör den redan till världens högsta byggnad. Men det är fortfarande en bit kvar till de 800 meter som Burj Dubai ska bli när den är klar.


JM inför lågenergihus som standard

BYGG Nu inför JM lågenergihus som standard i all bostadsproduktion i Sverige. Med bland annat bättre isolerade väggar och fönster, individuell varmvattenmätning och värmeåtervinning som standard räknar JM med att sänka energianvändningen med 35 procent och därmed spara 1300 ton koldioxid per år. Det motsvarar 7000 flygresor mellan Stockholm och Malmö årligen. För en genomsnittsfamilj med en bostadsyta på 100 kvadratmeter motsvarar åtgärderna en energibesparing på 2500 kronor per år.


Miljarduppdrag i New York

UTLAND Skanska har fått uppdraget att bygga en vattenreningsanläggning i Westchester, New York. Kontraktssumman uppgår till cirka sju miljarder kronor och Skanskas andel till cirka 3,5 miljarder kronor. Ordern inkluderas i det första kvartalet 2008. Kund är New Yorks miljömyndighet.


Miljardöverenskommelse skapar 2000 nya bostäder

POLITIK Stockholms stad och Storstockholms Lokaltrafik har efter flera års förhandlingar nått en överenskommelse om gemensamma lösningar på bland annat fastighetsfrågor som påverkar båda parters möjligheter till utveckling. En överenskommelse om cirka en miljard kronor finns nu klar med ett omfattande byte av byggnader och mark mellan Stockholms stad och SL. Överenskommelsen möjliggör byggandet av minst 2000 nya bostäder.


Stockholms första passivhus

BYGG NCC Boende bygger två lågenergihus med totalt 20 lägenheter i Beckomberga i Stockholm. Husen får 50 procent lägre energibehov än vanliga flerbostadshus och saknar traditionella värmesystem.


Första hyresgästen klar för ProLogis Park

AFFÄRER Logistikföretaget ProLogis har tecknat avtal med DHL som hyr drygt 23000 kvadratmeter i ProLogis anläggning i Jönköping. Hela byggnaden beräknas vara färdig i april 2009 men DHL kommer att kunna flytta in i december i år.


Nytt landmärke i Oslo

UTLAND Peabs norska dotterföretag Peab AS har fått uppdraget att uppföra en kontors- och butiksbyggnad i centrala Oslo. Beställare är Oslo Z/Entra Eiendom AS och kontraktssumman uppgår till 368 miljoner norska kronor, motsvarande cirka 436 miljoner kronor.


I dag öppnar Stockholms största hotell

SVERIGE I dag (tisdag) slår Clarion Hotel Sign upp portarna till 558 nya rum mitt i Stockholm.
Med det är man Stockholms största hotell. Och Stockholm city blir ett landmärke rikare.


3D-hotell i Skåne

BYGG Med hjälp av tredimensionell fastighetsbildning skapas ett nytt lägenhetshotell i Lund. Det är Hotellfastigheter Sverige AB som köpt en del av Coops lager- och personalutrymmen och skapar en ny fastighet ovanpå den befintliga. Operatör blir Stay at Hotel Apartments.


Solna bygger barnvänligt

BYGG Fullmäktige i Solna kommun har antagit en detaljplan som innebär att cirka 1100 bostäder byggs i kvarteret Grönlingen i den nya stadsdelen Järvastaden. Bostadsområdet byggs nära bland annat Överjärva Gård, Igelbäckens Naturreservat och Ulriksdals slottspark. Och området ska särskilt anpassas för barnfamiljer.


Nytt stort utvecklingsprojekt i Sigtuna

BYGG Sigtuna kommun och Peab har enats om att genomföra ett nytt stort utvecklingsprojekt. 400 nya bostäder och kommersiella lokaler ska byggas i centrala Märsta.


Veidekke tar nästa steg

BYGG Veidekke Bostad etablerades i Sverige år 2000 och bedriver i dag en omfattande bostads- och projektutvecklingsverksamhet i Stockholms- och Mälardalsregionen, i Skåne och är sedan cirka två år tillbaka också närvarande i Göteborgsregionen.
Nu tas nästa steg genom att Veidekke inleder en satsning på utveckling av kommersiella fastigheter.


Hotellmarknaden växer så det knakar i Malmö

BYGG Redan inom ett par år kommer det att växa fram flera nya hotell i Malmö. Det handlar om att möta efterfrågan på övernattningar som framförallt affärsresenärerna står för. Så mycket som 1500 rum ska skapas inom den närmaste framtiden.


Din Bostad går mot strömmen

BYGG Andelen hyresrätter på den svenska bostadsmarknaden minskar nu som en följd av låg nyproduktion och ökad ombildning till bostadsrätter. Det börsnoterade bostadsbolaget Din Bostad går dock mot strömmen och satsar på nyproduktion av hyresrätter.


Locum och Landic i miljardsamarbete

AFFÄRER Locum och Landic Property har tecknat en avsiktsförklaring avseende utveckling av ett nytt forskningscenter vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Byggnaden kommer att vara 70000 kvadratmeter stor, och den uppskattade investeringen beräknas till drygt en miljard kronor.


I Växjö dominerar hyresrätten

BYGG Hyresrätter är den dominerande upplåtelseformen i Växjö. Under förra året ökade antalet hyresrätter med 37 procent jämfört med året innan.


Servera planerar jättelager i Halmstad

BYGG Som ett led i att minska sin miljöpåverkan planerar restauranggrossisten Servera att bygga ett nytt lager på 45000 kvadratmeter. Lagret ska ligga i Halmstad och beräknas stå klart hösten 2009.Tekniska nämndhuset byggs om

BYGG Fastighetsnämnden i Stockholm förväntas på torsdagens nämnd fatta beslut om ombyggnad av Tekniska nämndhuset. Detta Kungsholmens riktmärke ska utvecklas till att även vara en samlingsplats för medborgarservice. I och med att gården byggs in skapas ett stort öppet rum för samlingslokaler, utställningar av byggprojekt, informationsdiskar för bygglovsansökningar och bostadsförmedling.


Invånarna bestämde om nytt område

BYGG I Sigtuna har invånarna fått vara högst delaktiga i utformningen av ett nytt område med 111 nya lägenheter. Tillsammans med kommunen hade man ett rådslag och det är detta som nu förverkligas. Peab har fått uppdraget att färdigställa fastigheten. Priset hamnar på knappt 152 miljoner kronor.