Image
Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Norden.

Minskat förvaltningsresultatet för Studentbostäder

Bolag Studentbostäder i Norden redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.


Johanna Frelin, vd på Riksbyggen och Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.

Riksbyggen: Långsiktighet behövs när bostadsbyggandet minskar

Bostäder Antalet påbörjade bostäder minskade med cirka 11 procent under första halvåret, jämfört med samma period 2021, enligt siffror från SCB. Behovet av fler bostäder är fortfarande stort och nu behövs långsiktighet både från bostadsutvecklare och politik för att hålla igång byggandet.


Bostadsbyggnadet minskade första halvåret enligt SCB:s senaste statistik.

SCB: Bostadsbyggnadet minskade första halvåret

Bostäder Under första halvåret påbörjades byggandet av cirka 31 050 nya bostadslägenheter, vilket är en minskning med 11 procent från första halvåret 2021. Det visar preliminär statistik från SCB.


Det är fortsatta prisnedgångar på bostadsmarknaden.

Fortsatta nedgångar på bostadsmarknaden

Bostäder I juli sjönk priserna på bostadsrätter med -4 procent och villapriserna med -1 procent i riket som helhet. Prisutvecklingen på årsbasis för bostadsrätter är nu -2 procent medan villorna ligger på +1 procent. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.


SEB:s boprisindikator sjönk ytterligare i augusti.

SEB:s boprisindikator sjönk ytterligare i augusti

Bostäder SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, sjönk till -42 i augusti jämfört med -27 i juli.


Boprisförväntningar på ny rekordlåg nivå.

Boprisförväntningar på ny rekordlåg nivå

Bostäder Boprisförväntningarna bland besökarna på bostadssajten Hemnet fortsätter att sjunka i augusti, till en ny rekordlåg nivå. Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt som tagit del av Hemnets köparbarometer.


Claes Kjellander rasar över tomträttsavgälderna i Stockholm.

Rasar mot tomträttsavgälden: "oetiskt och oskäligt"

Bostäder Mer än 2 000 bostadsrättsföreningar i Stockholm betalar årligen tomträttsavgälde till staden. Ett förslag om att sänka friköpspriset till 85 procent av marktaxeringsvärdet ligger på Exploateringsnämndens bord. Men det förslaget ger man inte mycket för i föreningen Tomträttsuppropret.
– Att erbjuda 15 procent rabatt på ett markvärde som vida överstiger vad som är möjligt för en bostadsrättsförening att betala blir som att "pinka i havet", säger Claes Kjellander, ordförande i föreningen Tomträttsupproret.


Andreas Wik, Johan Knaust och Sara Macdonald tycker till om hovrättsdomarna gällande presumtionshyrans utveckling.

Branschen om Hovrättsdomarna gällande presumtionshyrans utveckling

Bostäder Nyligen kom det två nya domar från Svea Hovrätt som berör presumtionshyrans utveckling. Dessa kan komma att påverka investeringskalkylerna för utvecklarna av hyresrätter negativt. Vi har pratat med tre aktörer om deras syn på de nya domarna.


Från grannskräck till social gemenskap – så vill svenskarna umgås med sina grannar

Från grannskräck till social gemenskap – så vill svenskarna umgås med sina grannar

Bostäder Att svenskar har svårt att lära känna nya människor i allmänhet, och sina grannar i synnerhet, är sen gammalt. Idag har endast varannan svensk en god relation med sina grannar. Samtidigt vill sju av tio svenskar ha en bättre relation med människor i närområdet. En ny rapport från Svensk Fastighetsförmedling utreder symptom för, och botemedel mot, grannskräck. En slutsats från rapporten är att äldre har en mycket bättre relation med sina grannar än yngre – drömmen om bra relationer är däremot stark hos båda grupper. Rapporten visar också att de goda relationerna bidrar till bättre hälsa, ökad trygghet och mindre ensamhet.


Malin Odelfelt.

Luftslottet, Handpenningen och Ragnarök: Här är årets roligaste BRF-namn

Bostäder Ett av de första beslut som måste tas när en bostadsrättsförening bildas är vilket namn den nya föreningen ska ha. Många styrelser får inspiration från naturen och närområdet men andra går sin egen väg. Luftslottet, Handpenningen och Ragnarök är bara några av de namn som sticker ut i SBC:s kartläggning över landets roligaste bostadsrättsföreningsnamn.


Johan Danielsson.

Regeringen tillsätter utredning för att motverka boendesegregation

Bostäder Regeringen har utsett en särskild utredare som ges i uppdrag att utveckla verktyg och metoder inom samhällsplaneringen för att minska och motverka segregation. Syftet med utredningen är att ta fram förslag som bidrar till att minska boendesegregationen och främja jämlika uppväxt- och levnadsvillkor och goda livschanser för alla.


Visionsbild över Masthuggskajen.

De ska bygga hyresrätter på Masthuggskajen

Bostäder Snart väntar ännu en byggstart av bostäder på Masthuggskajen. Detta står klart sedan Älvstranden Utveckling AB sålt en byggrätt till Bostads AB Poseidon. Affären är värd 43 miljoner kronor och på marken ska det uppföras hyresrätter och verksamhetslokaler.


Patrik Hall, vd för Heimstaden.

Fem kommuner stöttar Heimstadens nollvision

Bostäder Som första svenska bostadsfastighetsbolag annonserade Heimstaden i våras att man lanserar en nollvision mot vräkningar 2030, med ett delmål om ett halverande 2025. Nu har Helsingborg, Norrköping, Sandviken, Växjö och Umeå valts ut som pilotkommuner.


Rebecka Eidenert.

SBS tar in nya pengar – tillför 125 miljoner

Bolag Studentbostäder i Norden har framgångsrikt genomfört en riktad kontant nyemission om 24 970 060 aktier till en teckningskurs om 5,01 kronor per aktie vilket motsvarar Bolagets akties kvotvärde om cirka fem kronor. Genom den riktade nyemissionen tillförs bolaget cirka 125 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader till en premie om 30,3 procent gentemot slutkursen för bolagets aktie den 4 juli 2022. Teckningskursen i den riktade Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Arctic Securities. Den riktade nyemissionen tecknades av de befintliga aktieägarna.


Till vänster syns en flygbild över Spånga centrum och omkringliggande villabebyggelse. Byggnaden inom fastigheterna Solhem 20:2 och Solhem 20:3 har rivits sedan fotot togs. Solhems villasamhälle är markerat med vit streckad linje och det är där inom som SBB:s projekt ska byggas. Till höger syns den föreslagna placering av den nya bebyggelsen markerad i gult.

SBB går vidare med Amasten-projekt i Västerort

Bostäder Ska ta fram en detaljplan för ett mindre bostadsprojekt i Solhem. Fastighetssverige berättar mer.


Den södra delen av Årstafältets andra etapp har godkänts i stadsbyggnadsnämnden. Se ytterligare bilder i bildspelet.

Bildspecial: Tummen upp för central del av Årstafältet

Bostäder Halva delen av den andra etappen har antagits av stadsbyggnadsnämnden och över 700 nya bostäder kan snart få klartecken. Se bilder på den nya stadsdelens mest centrala kvarter.


Skanska köper mark för 300 miljoner kronor i Ale kommun för att skapa 600 bostäder.

Boverket: Bostadsbyggandet bromsar in

Bostäder Stämningsläget i samhällsekonomin har skiftat på bara några få månader. Hushållens köpkraft försvagas, boendekostnaderna förväntas öka med stigande räntor och ökade energipriser, samtidigt som byggkostnaderna har ökat kraftigt. Det leder till att bostadsbyggandet bromsar in. Det framgår av Boverkets nya byggprognos som samtidigt skriver upp behovet av nya bostäder.


Kommunen vill utveckla bostäder och förskola vid Karlsrofältet, en gång platsen för IFK Göteborgs första fotbollsmatch 1904.

Första steget för att bygga bostäder vid anrik idrottsplats

Bygg/Arkitektur IFK Göteborg spelade sin allra första match på Karlsrofältet 1904 – nu tas första steget mot ny bostadsbebyggelse i anslutning till den klassiska idrottsplatsen.


Plankan.

Skanska tar över omskrivet Stockholmsprojekt

Bygg/Arkitektur Skanska inleder samarbete med Svenska Bostäder om att färdigställa projektet Plankan i Stockholm. Detta efter att Serneke i vintras hävt sitt avtal om utvecklingen av Plankan.


Byggfakta: Byggandet fortsatte öka i stabil takt under maj

Bygg/Arkitektur Byggstarterna av nyproduktionsprojekt ökade med 1,0 procent under maj enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Mellan maj 2021 och maj 2022, har Byggstartsindikatorn ökat med 8 procent.