Image
Anders Danielsson.

Skanska lanserar ny verksamhetsgren

Bolag Skanska har slutfört en genomgripande strategisk process och introducerar en ny verksamhetsgren, Förvaltningsfastigheter, och uppdaterade finansiella mål. Uppdateringarna består av ett mål för den nya verksamhetsgrenen och en utökad limit för koncernens justerade nettoskuld.


Anders Danielsson.

Skanskas klimatmål godkänt av Science Based Targets Initiative

Bolag Skanskas klimatmål har blivit vetenskapligt validerat av Science Based Targets Initiative (SBTi) och bedöms vara i linje med Parisavtalets mål om att minska koldioxidutsläpp och begränsa den globala uppvärmningen.


Anders Danielsson.

Efter utmaningar under pandemin: Skanska börjar se ljuset i tunneln

Bolag Skanskas vd Anders Danielsson om prestationen under årets andra kvartal, stundande utmaningar, och det stora intresset från investerarmarknaden.


Anders Danielsson.

Minskat resultat för Skanska

Bolag Skanskas intäkter minskade med fem procent under det första halvåret jämfört med samma period 2019. Men både orderstocken och orderingången är fortsatt stark – den senare ökade med 25 procent under perioden.


Anders Danielsson, vd för Skanska.

Danielsson: Därför fortsätter Skanska visa styrka

Bolag Skanska redovisade ett överraskande starkt första kvartal och starten på Q2 har även den varit positiv med en orderingång som redan är uppe i nästan 16 miljarder kronor. För Fastighetssverige berättar vd:n Anders Danielsson varför Skanska står så starkt just nu och hur bolaget tacklar coronakrisens omfattande effekter.


Anders Danielsson, vd för Skanska.

Skanska krossar analytikernas förväntningar

Bolag Skanska redovisar Q1-siffror som ligger en bra bit över analytikernas förväntningar.


Anders Danielsson, vd för Skanska.

Danielsson: "Kan utnyttja möjligheter när de dyker upp"

Bolag Trots att både Skanskas resultat för det fjärde kvartalet och den föreslagna utdelningen per aktie var lägre än analytikernas förväntningar ser Anders Danielsson på framtiden med tillförsikt. Och bolagets projektutveckling är en stor anledning till framtidstron.


Anders Danielsson, vd för Skanska.

Skanska: Resultat och utdelning under förväntan

Bolag Skanska höjer utdelningen till 6,25 kronor per aktie (6,00), en lägre höjning än analytikerna hade räknat med.


Anders Danielsson.

Skanska slår förväntningarna

Bolag Skanskas rörelseresultat för Q2 kom in nästan tio procent högre än analytikernas förväntningar. Samtidigt varnar vd Anders Danielsson för svagare marknad framöver.


Skanska svagare än väntat

Bolag Skanska redovisar en Q1-rapport som inte når analytikernas förväntningar.


Danielsson: "Det är oacceptabelt"

Bolag Efter att ha redovisat en svag kvartalsrapport och sänkt utdelningen kraftigt berättar Anders Danielsson mer om Skanskas kommande utmaningar.


Anders Danielsson.

Skanska sänker utdelningen

Bolag Skanska redovisar en svag Q4-rapport och sänker utdelningen kraftigt.


Skanska: Minskade risker leder även till lägre orderingång

Bolag Skanska vidtar flera åtgärder i spåren av nedskrivningarna i mitten av oktober.


Hon blir ny kommunikationsdirektör på Skanska

Bolag Nya förändringar i Anders Danielssons Skanska-stab – hon ersätter Katarina Grönwall som kommunikationsdirektör.


...Och ändrar om rejält i koncernledningen

Bolag Anders Danielssons ledningsgrupp är klar – fyra stycken får lämna.


Anders Danielsson ny vd för Skanska

Karriär Skanskas styrelse har utsett Anders Danielsson till ny vd och koncernchef för Skanska. Han efterträder Johan Karlström som tidigare meddelat att han avgår. 


Han är storfavorit till Skanskas vd-stol

Bolag Analytikerna samstämmiga: efterträdaren kommer att rekryteras från nuvarande ledningsgruppen – och ha liknande bakgrund som avgående Johan Karlström.

Karlström slutar som vd 2018

Bolag Skanskas koncernchef och vd Johan Karlström har meddelat styrelsen att han önskar sluta som vd. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll till årsstämman den 13 april 2018, då han även lämnar Skanskas styrelse. Han kommer att fortsätta arbeta som senior rådgivare till och med januari 2019.


Nya roller för flera i Skanskas koncernledning

Karriär Skanska genomför flera ändringar i koncernledningen. Bland annat får Anders Danielsson, Peter Wallin och Pierre Olofsson nya roller.


Förändringar i Skanskas Executive Team

Bolag Skanskas Senior Executive Team kommer att genomgå flera ändringar för att, bland annat, ytterligare dra nytta av den internationella erfarenhet och kompetens som finns inom Skanska.


Första spadtaget för Juvelen i Uppsala

Bygg/Arkitektur På måndag tas det första spadtaget för Skanskas Juvelen vid Uppsala station.