Image

HSB-lägenheter gick på nio minuter

BOSTÄDER HSB:s bostadsrättsförening Flaggskepparen i Västra Hamnen i Malmö började projekteras redan under 2006. Alla lägenheter blev snabbt tecknade, och när 33 bosparare hade gjort sina val lämnades de övriga lägenheterna till marknaden. Det tog nio minuter att sälja dem över nätet.


Open House lägger ner i Arlöv

EKONOMI Husproducenten Open House Production AB säger upp samtliga anställda och lägger ned sin fabrik i Arlöv utanför Malmö. Nedläggningen är en följd av för höga byggkostnader, osäker marknad för nyproducerade bostadsrätter och för låg beläggning i fabriken.


MKB köper för 340 miljoner kronor

AFFÄRER MKB Fastighets AB köper Hagman Espinge Fastigheter AB. Fastighetsbolaget äger nio fastigheter med 301 lägenheter. Fastigheterna ligger längs med Bergsgatan upp till Dalaplan och runt Möllevångstorget.


Heimstaden friade av ansvarsnämnden

JURIDIK Heimstaden hamnade föga smickrande i topp i en undersökning om antalet klagomål från hyresgästerna. Fastighetsägarna Syd beslöt sig för att utreda Heimstaden och det har man nu gjort. Resultatet av det blev att man avskriver ärendet.


Ökad vinst för Wihlborgs

EKONOMI Öresundsregionens starka tillväxt har en gynnsam effekt för Wihlborgs. Resultatet för 2007 var nästan 300 miljoner kronor bättre än året innan.


Teesland förstärker i Sverige

KARRIÄR Teesland iOG anställer fyra personer till kontoren i Malmö, Göteborg och Stockholm. Det är tre redovisningsekonomer och en asset manager som börjar på Teesland iOG.


Kraftsamling för energibesparing i bostadsföretag

POLITIK Bostadssektorn står för en stor del av energianvändningen i landet. Nu vill SABO, de kommunala bostadsföretagens organisation, uppnå energibesparingar i den här sektorn. I dag, och i går, samlas 80 företag för att komma överens om hur mycket energianvändningen ska minska från i dag till 2016.


Valads största affär hittills - och mer är att vänta

AFFÄRER Valad har förvärvat en fastighetsportfölj med 34 fastigheter i södra och mellersta Sverige till ett värde av 2,4 miljarder kronor. Det är den största affären som Valad genomfört på den svenska marknaden. Säljare är Alecta. Under kort tid planerar Valad investeringar för ytterligare cirka 5-6 miljarder kronor, varav 50 - 75 procent beräknas att bli investerade på den svenska marknaden.


Wihlborgs går helt ur Tyskland

AFFÄRER Wihlborgs har träffat avtal om försäljning av kontorsfastigheten Lippeltstrasse 1 i Hamburg. Fastigheten har funnits i Wihlborgs bestånd sedan samgåendet med dåvarande M2 Fastigheter AB år 1997. Wihlborgs har i enlighet med affärsstrategin länge arbetat målmedvetet med att sälja av fastigheter som inte ligger i Öresundsområdet.


Hotellmarknaden växer så det knakar i Malmö

BYGG Redan inom ett par år kommer det att växa fram flera nya hotell i Malmö. Det handlar om att möta efterfrågan på övernattningar som framförallt affärsresenärerna står för. Så mycket som 1500 rum ska skapas inom den närmaste framtiden.


Ny vd i HSB Malmö

KARRIÄR Michael Carlsson är idag vice vd för HSB Sundsfastigheter AB. Nu har HSB Malmö utsett honom till tillförordnad vd tills en ny vd har tillsatts.


Peab bygger för Victoria Park

BYGG Det blev Peab som kammade hem uppdraget att bygga första etappen i Victoria Park.
- Det är oerhört spännande att få vara med och utveckla det här framtidsprojektet, säger Mats Paulsson vd för Peab.


Parkering blir ny mötesplats i Malmö

BYGG I mars 2007 utlyste Malmö stad genom Fastighetskontoret en allmän markanvisning stävling om att bebygga och förvalta kvarteret Tyfonen i Malmö. Totalt lämnades 20 förslag in och samtliga togs upp till bedömning. Utan att anonymiteten bröts valdes fyra förslag ut för att bearbetas i en andra etapp.
Tävlingen är nu avgjord med det vinnande bidraget Meeting Point Malmö, utarbetat av arkitektbyrån Schmidt Hammer Lassen. Avsikten är upprätta ett markanvisningsavtal mellan Malmö stad och byggherren Skanska Öresund AB med det vinnande förslaget som grund.


Planerna bestäms för Malmös mest attraktiva tomt

BYGG Kvarteret Tyfonen vid Universitetsholmen i Malmö ligger mot havet i norr och granne med Lärarhögskolan i söder. Den betraktas som en av Malmös mest attraktiva tomter. I eftermiddag presenterar vi vem som bestämmer platsens framtida utformning.


Snart klart för lyxspa

BYGG Planerna för den högklassiga spa- och hotellanläggningen i Lernacken går framåt. Home Properties AB i samarbete med Malmö stad har under hösten arbetat med parallella arkitektuppdrag för att hitta de bästa förutsättningarna för utformningen av hotellet. Under tisdagen tog man ett stort kliv framåt.


Byggklart för Wingårdhs köpcentrum

BYGG Något försenat är det nu äntligen klart för byggstart för Gert Wingårdhs spektakulära köpcentrum Emporia alldeles norr om Citytunneln i Malmö. Invigning är planerad till hösten 2009.


HSB-ordförande avgår med omedelbar verkan

POLITIK Alf Gustavsson har skriftligen meddelat att han med omedelbar verkan avgår som ordförande och ledamot i HSB Malmös styrelse.


Nytt kvarter kompletterar Triangeln

BYGG NCC Property Development har långt gångna planer på att komplettera Triangelns köpcentrum med 15 000 kvadratmeter detaljhandelsyta, samtidigt som de har planer på att utveckla bostäder, kontor och eventuellt ett hotell på samma byggrätt. Projektet kommer att innebära att många av Malmös invånare och besökare kan gå rakt in i centret från en av Citytunnelstationerna.


Station Hyllie färdigbyggd

BYGG Sommaren 2005 påbörjades arbetet och i februari 2006 görs de första delarna till station Hyllie. Idag, två och ett halvt år senare, är hela betongkonstruktionen med plattformar, trappor och räcken färdig. Totalt för hela stationen har 16000 kubikmeter betong använts, vilket motsvarar cirka 40000 ton, samt 2400 ton armeringsjärn.


Vasakronan positionerar sig i Malmö

AFFÄRER Vasakronan fortsätter att positionera sig inför den kommande Citytuneln i Malmö. Nyligen köpte man fastigheten Priorn 2 vid Triangelns köpcentrum. Samtidigt säljer man fastigheten Neptun 6 till Wihlborgs.