Image

Dagon hyr ut i Östra Hamnen

UTHYRNING Dagon hyr ut 2 250 kvadratmeter till Espresso House i Östra Hamnen i Malmö. Inflyttning sker i november.


Överklagan försenar Citytunneln

JURIDIK Citytunnelns upphandling för järnvägstekniska installationer i projektets tunneldel har överklagats. Överklagan innebär att kontraktet som skrevs den 31 mars med Banverket Produktion tillsvidare är ogiltigt. Därmed blir sannolikt projektet försenat.


Wihlborgs genomför bytesaffär i Köpenhamn

TRANSAKTIONER Wihlborgs stärker sin närvaro i västra Köpenhamn genom att förvärva tre fastigheter om 18 000 kvadratmeter i Herlev. Samtidigt säljer man ett kontorshus i centrala Köpenhamn som man köpte i mitten av 2007.


Danskt arkitektföretag vann i Lund

ARKITEKTUR Markanvisningstävlingen om en hotell- och kongressanläggning på Högsta Punkten på Brunnshög i Lund är avgjord. I dag utnämndes förslaget Symbios till vinnare av tävlingen.


H:son Lindfors i storsatsning

INVESTERING Marcus H:son-Lindfors meddelade i mitten av februari att han lämnade vd-stolen på NAI Svefa Transactions. Nu kan FastighetsSverige berätta att han genomför en större satsning på projektutveckling i Helsingborg.


Allt klart för 1 700 bostäder i Malmö

BOSTÄDER Nu har tekniska nämnden behandlat ärendet om att träffa markanvisningsavtal med 18 byggherrar i Hyllie och Västra Hamnen. Utvecklingen i Västra hamnen och Hyllie fortsätter med en bredd av både bostäder och byggherrar. Malmö stad har nu tilldelat mark för cirka 1 100 bostadsrätter och cirka 600 hyresrätter.


Norrporten satsar en halv miljard i Köpenhamn

INVESTERING Fastigheten Kay Fiskerplads – också kallat Ferringhuset – i stadsdelen Örestad ska byggas till.
13500 kvadratmeter kontors- och butiksytor skapas och inflyttning beräknas till hösten 2009.


Klart för Helsingborgs nya häkte

BYGG Kriminalvården, Helsingborgs stad och Fastighetsaktiebolaget Norrporten har enats om ett gemensamt arkitektförslag till gestaltningen av en ny häktesbyggnad på Berga i Helsingborg.
Arkitektbyrån Tengbom Michelsen lämnade i konkurrens med två andra byråer in det bästa förslaget.


Skandalbolag säljer fastighet i Bjuv

TRANSAKTIONER 2003 fick bolaget den föga smickrande titeln "Årets sämsta värd" i tidningen Vår Bostad. Sommaren 2005 utslöts man ur Fastighetsägarna syd. Nu har det holländskt ägda bolaget Nethlandia sålt en fastighet i Bjuv.


Annehem säljer i Öresund

TRANSAKTIONER Det Malmöbaserade fastighetsbolaget Annehem Fastigheter AB, som är noterat på First North, har skrivit avtal om att sälja av sina färdigutvecklade fastigheter genom enskilda bolagsförsäljningar. Köpare är det danska fastighetsbolaget Property Group, som får tillträde till fastigheterna den 2 juni 2008. Fastigheternas värde uppgår till 708 miljoner kronor.


JM köper tre fastigheter i bolagsaffär

TRANSAKTIONER JM förvärvar, via bolag, fastigheterna Kugghjulet 1, 3 och 4 i Lund för en köpeskilling om 125 miljoner kronor. Fastigheterna, som idag är uthyrda, ger ett driftnetto om drygt sju miljoner kronor per år. JM har rätt att senare även förvärva Kugghjulet 5. Betalning och tillträde sker idag, 15 februari 2008.


HSB-lägenheter gick på nio minuter

BOSTÄDER HSB:s bostadsrättsförening Flaggskepparen i Västra Hamnen i Malmö började projekteras redan under 2006. Alla lägenheter blev snabbt tecknade, och när 33 bosparare hade gjort sina val lämnades de övriga lägenheterna till marknaden. Det tog nio minuter att sälja dem över nätet.


Open House lägger ner i Arlöv

EKONOMI Husproducenten Open House Production AB säger upp samtliga anställda och lägger ned sin fabrik i Arlöv utanför Malmö. Nedläggningen är en följd av för höga byggkostnader, osäker marknad för nyproducerade bostadsrätter och för låg beläggning i fabriken.


MKB köper för 340 miljoner kronor

AFFÄRER MKB Fastighets AB köper Hagman Espinge Fastigheter AB. Fastighetsbolaget äger nio fastigheter med 301 lägenheter. Fastigheterna ligger längs med Bergsgatan upp till Dalaplan och runt Möllevångstorget.


Heimstaden friade av ansvarsnämnden

JURIDIK Heimstaden hamnade föga smickrande i topp i en undersökning om antalet klagomål från hyresgästerna. Fastighetsägarna Syd beslöt sig för att utreda Heimstaden och det har man nu gjort. Resultatet av det blev att man avskriver ärendet.


Ökad vinst för Wihlborgs

EKONOMI Öresundsregionens starka tillväxt har en gynnsam effekt för Wihlborgs. Resultatet för 2007 var nästan 300 miljoner kronor bättre än året innan.


Teesland förstärker i Sverige

KARRIÄR Teesland iOG anställer fyra personer till kontoren i Malmö, Göteborg och Stockholm. Det är tre redovisningsekonomer och en asset manager som börjar på Teesland iOG.


Kraftsamling för energibesparing i bostadsföretag

POLITIK Bostadssektorn står för en stor del av energianvändningen i landet. Nu vill SABO, de kommunala bostadsföretagens organisation, uppnå energibesparingar i den här sektorn. I dag, och i går, samlas 80 företag för att komma överens om hur mycket energianvändningen ska minska från i dag till 2016.


Valads största affär hittills - och mer är att vänta

AFFÄRER Valad har förvärvat en fastighetsportfölj med 34 fastigheter i södra och mellersta Sverige till ett värde av 2,4 miljarder kronor. Det är den största affären som Valad genomfört på den svenska marknaden. Säljare är Alecta. Under kort tid planerar Valad investeringar för ytterligare cirka 5-6 miljarder kronor, varav 50 - 75 procent beräknas att bli investerade på den svenska marknaden.


Wihlborgs går helt ur Tyskland

AFFÄRER Wihlborgs har träffat avtal om försäljning av kontorsfastigheten Lippeltstrasse 1 i Hamburg. Fastigheten har funnits i Wihlborgs bestånd sedan samgåendet med dåvarande M2 Fastigheter AB år 1997. Wihlborgs har i enlighet med affärsstrategin länge arbetat målmedvetet med att sälja av fastigheter som inte ligger i Öresundsområdet.