Image

Magasinet fastighetssverige

Magasinet Fastighetssverige är ett branschmagasin om den svenska fastighetsmarknaden som utkommer med fyra nummer per år.

MAGASINET FASTIGHETSSVERIGE

Magasinet Fastighetssverige är ett branschmagasin om den svenska fastighetsmarknaden. Magasinet utkommer med fyra nummer per år. Två vårnummer; ett inför Mipim i Cannes i mars och ett konsult- och juridiktema samt två höstnummer; ett inför Expo Real i München i oktober och ett inför Mapic i Cannes i november. Magasinen har en engelsk och en svensk del.


Engelska

Den engelska delen består av en omfattande presentation av den svenska kommersiella fastighetsbranschen. Syftet med den engelska delen är att ge en klar bild över Sverige som investeringsmarknad. Målgruppen är främst de internationella läsarna, magasinet distribueras på plats på Mipim, Expo Real och Mapic.


Svenska

Den svenska delen belyser utvecklingen av den svenska fastighetsmarknaden, genom nyheter, analyser och reportage. Stort fokus läggs på tendenser, trender och framtid, men vi fokuserar också på människorna inom branschen, bland annat med ett större personporträtt av en av branschens nyckelfigurer. Här medverkar också ett flertal gästskribenter, som är hämtade från den absoluta eliten inom den svenska fastighetsbranschen.


Målgrupp

Magasinet riktar sig till de högsta befattningshavarna i den svenska fastighetsbranschen. Befattningshavarna får magasinet adresserat till sig personligen. Det här innebär att marknadsföring i magasinet Fastighetssverige når direkt till rätt målgrupp, beslutsfattarna inom fastighetsbranschen.

Se alla nummer i Magasinet Fastighetssveriges arkiv

SENASTE FASTIGHETSSVERIGE

SENASTE FASTIGHETSSVERIGE

# 1 / 2020

Mipimnummer med stort tema om det heta segmentet logistik. Dessutom expertskribenter, nya bolag, satsningar på psykisk hälsa, sidoprojekt, guide till Rom, vad hände sen för vinnarna i Årets Unga Fastighetskvinna och så porträtteras Vasakronans vd Johanna Skogestig.

Läs online / Read online