Image

Odalen Fastigheter

Odalen Fastigheter är ett långsiktigt fastighetsutvecklingsbolag med affärsidé att i tidiga skeden driva planprocesser i nära dialog med kommuner, hyresgäster och samarbetspartners. Härigenom skapar vi äldreboenden med hemkänsla och en boendemiljö i byggnader av högsta kvalitet.

Odalens vision är att vara en förebild inom segmentet och att alltid ligga i framkant vad gäller kvalitet, välbefinnande och teknisk utveckling. Genom ett starkt engagemang och lyhördhet tillsammans med offentliga och privata aktörer skapar vi mervärden som i slutändan kommer de enskilda hyresgästerna tillgodo.

Skrivet om Odalen Fastigheter

En Willys Hemma etableras på Nya Altplatsen i Högsbo.

Odalen tar Willys till Nya Altplatsen

Uthyrning En Willys Hemma-butik etableras hos Odalen Fastigheter på Nya Altplatsen i Högsbo, Göteborg.


KontaktUppgifter

Odalen Fastigheter

Adress
Sköldungagatan 7 Stockholm

KONTAKT
Alex Mabäcker
070 888 18 17

alex@odalenfastigheter.se

Branschkategorier