Image

Advokatfirman Schjodt

Schjødt är en ledande Advokatbyrå i både Sverige och Norge med fullserviceerbjudande till privata och offentliga aktörer med verksamheter eller intressen i Sverige och Norge. Byrån är en av Skandinavens största affärsjuridiska advokatbyråer med cirka 250 jurister och kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger, Bergen, Ålesund, och London.

Fastighetsgruppen rådger ett stort antal inhemska och internationella klienter inom fastighetsbranschen, exempelvis investerare, fastighetsägare och kommersiella hyresgäster. Fokus för gruppens verksamhet är fastighetstransaktioner, men Schjødt tillhandahåller även löpande rådgivning till fastighetsägare under hela livscykeln för en fastighet. Från förvärv till utveckling och eventuell exploatering av fastigheten, i förhandling och kontraktsskrivning med hyresgäster, i tvister i domstol och hyresnämnd, och slutligen, försäljning av fastighet eller fastighetsägande bolag.

Sammanfattningsvis tillhandhåller Schjødt råd inom följande fastighetsrelaterade områden::
- Fastighetstransaktioner, framförallt med inriktning på bostäder, retail och kontor
- Fastighetsfinansiering
- Kapitalanskaffning för fastighetsbolag
- Ägarstrukturer för fastighetsbolag
- Due diligence av fastigheter och fastighetsbolag
- Exploaterings- och markanvisningsavtal med kommuner
- Utvecklingsprojekt - Bostadspaketeringar
- Joint ventures mellan fastighetsägare och utvecklare
- Kommersiell hyresrätt
- Tvister i hyresnämnd och domstol i fastighetsrättsliga frågor
- Entreprenadrätt
- Fastighetsförvaltningsavtal

Juristerna i verksamhetsgruppen har omfattande erfarenhet av att biträda klienter i såväl nationella som gränsöverskridande komplexa fastighetstransaktioner. Det norska fastighetsteamet är Norges största och verksamhetsgruppens jurister samarbetar över landsgränserna samt med firmans övriga verksamhetsgrupper.

Verksamhetsgruppen har etablerade kontakter med ledande skatterättsliga rådgivare och andra rådgivare inom fastighetsbranschen, exempelvis värderingsfirmor och tekniska konsulter, vilket gör att Schjødt tillsammans med dessa rådgivare kan biträda klienter i komplexa och gränsöverskridande transaktioner och andra ärenden.

Skrivet om Advokatfirman Schjodt

Ekobrottsmyndigheten väcker åtal mot elva personer, varav fem arbetar vid Balder, i insiderhärvan kring Collector förra året. De två huvudmisstänkta åtalas för grovt insiderbrott där fängelse finns med i straffskalan.

Så ser bevisningen ut i insiderhärvan: "Deras versioner är inte trovärdiga"

Bolag Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot totalt elva personer i insiderhärvan kring Collector som uppdagades förra året. Fem av de åtalade jobbar på Balder varav de två huvudmisstänkta är finanschefen och den tidigare CFO:n som åtalas för grovt insiderbrott. Åklagaren Pontus Hamilton berättar för Fastighetssverige hur bevisläget ser ut och varför han anser att de åtalades versioner inte går ihop.


Baldercheferna Marcus Hansson och Magnus Björndahl är misstänkta för grovt insiderbrott.

Då kommer åtalsbesked i insidermålet

Bolag Det är nu snart ett år sedan Balders finanschef Marcus Hansson och före detta ekonomidirektören Magnus Björndahl häktades, på sannolika skäl misstänkta för grovt insiderbrott. För Fastighetssverige berättar nu åklagaren i målet att ett beslut i åtalsfrågan bör ligga nära i tiden.


Balders finanschef Marcus Hansson och före detta ekonomidirektören Magnus Björndahl är misstänkta för grovt insiderbrott.

Eventuellt åtal dröjer ytterligare i insidermålet

Bolag De två huvudmisstänkta Baldertopparna, finanschefen Marcus Hansson och före detta ekonomidirektören Magnus Björndahl, har ännu inte fått ta del av förundersökningsprotokollet. Fastighetssverige kan nu berätta att tidpunkten för ett eventuellt åtal har skjutits fram.


Baldercheferna Marcus Hansson och Magnus Björndahl är misstänkta för grovt insiderbrott.

Åklagaren i Baldermålet: "Utredningen är i princip klar"

Bolag Då kan det väckas åtal mot de två Baldertopparna som är misstänkta för grovt insiderbrott. Åklagaren berättar även för Fastighetssverige varför han är säker på att bevisläget är starkt och när det eventuellt kan bli rättegång i ärendet.


Baard Schumann, koncernchef för Nordr.

Veidekke Eiendom byter ägare – och namn

Bolag Veidekke har slutfört försäljningen av Veidekke Eiendom i Sverige och Norge. Nya ägare är ett konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA och Union Real Estate Fund III Holding AS. Tillsammans förvärvar de eiendomsverksamheten för 8,75 miljarder norska kronor. Samtidigt byter företagen namn till Nordr i både Sverige och Norge.


Mattias Lundgren, vd för SSM.

SSM:s emission fulltecknad

Bolag SSM:s företrädesemission blev fulltecknad och bolaget tillförs cirka 157 miljoner kronor före emissionskostnader.


SPG köper i Strömstad

Transaktioner Scandinavian Property Group köper en 12 900 kvadratmeter byggrätt i Strömstad av VGL Utveckling.


Galjaden säljer två fastigheter

Transaktioner Galjaden Fastigheter AB säljer fastigheterna Vevstaken 10 i Kristianstad och Solkraften 15 i Tyresö till Kvalitena.


Hamilton förstärker teamet ytterligare

Karriär Hamilton fortsätter sin satsning mot den mest ansedda och eftertraktade affärsjuridiska rådgivaren i Sverige genom rekryteringarna av Andreas Edenman, Nicklas Hansen och Emil Hedberg som nya partners.


Hamilton och Ashurst Stockholm går ihop

Bolag Hamilton förstärks av hela teamet från Ashurst Stockholm. Hamilton kommer efter transaktionen bestå av cirka 80 jurister och 110 medarbetare.

Hamilton förstärker teamet ytterligare

Karriär Hamilton fortsätter sin satsning mot den mest ansedda och eftertraktade affärsjuridiska rådgivaren i Sverige genom rekryteringarna av Andreas Edenman, Nicklas Hansen och Emil Hedberg som nya partners.


Foyen förstärker med fastighetsspecialist

Karriär Foyen förstärker med Henrik Ståhlberg, specialist på fastighetstransaktioner. Han kommer närmast från Hamilton.


Wermlands Invest köper 8 500 kvadrat i Karlstad

Transaktioner Wermlands Invest köper fastigheten Fyrklövern 1 i Karlstad, omfattande 8 511 kvadratmeter.


Grönt ljus för Amasten

Bolag Vid gårdagens bolagsstämma i Morphic Technologies godkändes förslaget som gör att Amasten Bostäder AB kan ta ”bakvägen” till börsen.


Bilprovningen säljer sitt huvudkontor

Transaktioner Bilprovningen säljer sitt huvudkontor i Vinsta i västra Stockholm.


Stockholmsk storsatsning
på underjordiska garage

Stockholm Kommunfullmäktige i Stockholm väntas i dag fatta beslut om ett investeringsprogram för parkeringsgarage i innerstaden. I programmet redovisas 24 anläggningar om 5 200 – 6 200 platser, med en bedömd investeringsvolym om 2,4-2,7 miljarder kronor.


KontaktUppgifter

Advokatfirman Schjodt

Adress
Hamngatan 27 Stockholm

KONTAKT

Charles Andersson
08-505 501 00

charles.andersson@schjodt.com

Branschkategorier