Image

Acrinova AB

Vi tar ansvar för helheten inom fastigheter. Som ägare, förvaltare och utvecklare. Ibland är vi det ena för våra kunder, ibland det andra. I vissa situationer alla tre. Utgångspunkten är alltid att vi som bolag och individer levererar kvalitet och stabilitet. Det är där värdet ligger. För våra kunder, för våra ägare och för oss.

Som börsnoterad fastighetskoncern är Acrinova relativt ung, men våra medarbetares och organisationens långa och gedigna kompetens ger oss styrka att kunna agera framgångsrikt på en växande marknad. I bolagets styrelse och ledning finns över 200 års samlad erfarenhet av fastighetsägande, nyproduktion och förvaltning. Det är också inom dessa tre affärsområden vi på Acrinova aktivt bedriver vår verksamhet i Skåne, Blekinge, Småland och Halland.

Med fokus på södra Sverige förvaltar vi idag ett större bestånd av egna och andras fastigheter. I vårt erbjudande ingår såväl tekniska som ekonomiska och administrativa förvaltningstjänster med utgångspunkt i närheten till kunderna. Denna så kallade närförvaltning utgår alltid från ett lokalt perspektiv och bygger på kunskap om fastigheterna genom egen personal.

Acrinova är en av fastighetsmarknadens mest kompletta totalleverantörer. Med erfarenhet, kompetens, kvalitet och stabilitet bygger vi värden. Idag och i framtiden.

Skrivet om Acrinova AB

Trelleborg.

Acrinova köper två fastigheter i Trelleborg

Transaktioner Acrinova har ingått avtal om förvärv av två fastigheter inom Acrinovas geografiska upptagningsområde, Verkstaden 10 och Valfisken Större 24 i Trelleborg.


Metallgatan.

Acrinova avyttrar fastighet

Bolag Acrinova avyttrar fastigheten Skrothandlaren 3 på Metallgatan 6 i Ängelholm.


Ulf Wallén.

Acrinova köper i Malmö och Åstorp

Transaktioner Acrinova köper en industrifastighet i Toftanäs, Malmö och utvecklingsmark i Åstorp.


Kamaxeln 5 på Toftanäsområdet.

Acrinova har inte sett några större negativa effekter kopplade till corona

Bolag "När jag blickar tillbaka på den gånga perioden noterar jag att det andra kvartalet 2020 inte liknat något annat kvartal", säger företagets vd Ulf Wallén.


Kamaxeln 5 på Toftanäsområdet.

Acrinova köper i Malmö

Transaktioner Acrinova köper en vakant fastighet på Toftanäsområdet i Malmö.


Kamaxeln.

Acrinova förvärvar fastighet

Bolag Företaget förvärvar fastigheten Kamaxeln 5 på Toftanäsområdet i Malmö.


Ulf Wallén.

Acrinova står stadigt – trots avbruten emission

Bolag Acrinova har beslutat att avbryta sin planerade nyemission med anledning av det rådande marknadsläget. För Fastighetssverige berättar vd:n Ulf Wallén om hur beslutet påverkar bolaget under 2020 och hur han ser på turbulensen som orsakats av coronapandemin.


Ulf Wallén.

Acrinova avbryter riktad nyemission

Bolag Acrinova har, med anledning av rådande marknadsförhållanden, beslutat att avbryta bolagets pågående riktade nyemission. Beslutet påverkar Acrinovas expansionsstrategi på kort sikt men inte bolagets kommunicerade målsättningar.


MVB bygger åt Acrinova

MVB bygger åt Acrinova

Bygg/Arkitektur Acrinova har gett MVB i uppdrag att bygga en ny flerfamiljsfastighet vid norra infarten i Trelleborg.


Ulf Wallén.

Acrinovas spridningsemission övertecknad – tillförs 26,3 miljoner

Bolag Acrinova får 3 650 nya aktieägare i samband med spridningsemissionen.


Ulf Wallén.

Acrinova köper för 100 miljoner i Höör

Transaktioner Acrinova köper fastigheten Höör Hällbo 17 av Hellasvägen Invest för 100 miljoner kronor.


Ulf Wallén.

Acrinova säljer i Malmö

Transaktioner Acrinova, som i dag börjar handlas på First North Premier, säljer fastigheten Grimskaftet 1 i Malmö kommun till Norama Real Estate AB.


Ulf Wallén.

Acrinova köper i Staffanstorp

Transaktioner Acrinova köper en fastighet i Staffanstorp och betalar delvis med nyemitterade aktier.


Ulf Wallén.

"Vi växer så otroligt mycket nu"

Bolag Acrinova växer så det knakar och vd:n Ulf Wallén hyser stort hopp om att bolaget ska nå målet om ett fastighetsvärde på 1,5 miljard till 2022. Inför den stundande noteringen på First North Premier berättar han för Fastighetssverige om vad listbytet betyder för bolaget och dess expansiva utvecklingsresa.


Ulf Wallén.

Acrinova nyemitterar och köper i Helsingborg

Bolag Acrinova trycker nya aktier och köper en fastighet i Helsingborg.


Ulf Wallén.

Acrinova köper i Helsingborg

Transaktioner Acrinova har ingått avtal med Inslipargruppen i Helsingborg AB om förvärv av fastigheten Carnot 10 i Helsingborgs kommun. Köpeskillingen är 40 miljoner kronor.


Ulf Wallén.

Acrinova bygger nytt för Trelleborgs kommun

Uthyrning Acrinova har ingått ett avtal med Trelleborgs kommun om att uppföra och hyra ut en förskola för cirka 160 barn på Södra Gränstorpsomådet. Den planerade byggstarten är år 2020 med planerat tillträde 2021.


Ulf Wallén.

Acrinova köper i Trelleborg

Transaktioner Acrinova, noterat på Spotlight, har ingått avtal med Trellebo Fastigheter AB om förvärv av fastigheten Orion 7 Trelleborgs kommun. Uthyrningsbar yta är cirka 11 000 kvadratmeter som utgörs av produktionslokaler och kontor. Fastigheten är i dagsläget fullt uthyrd.


Ulf Wallén.

Acrinova siktar på 1,5 miljarder i fastighetsvärde

Bolag Acrinova, noterat på Spotlight, har meddelat de finansiella mål som styrelsen har fastslagit avseende bolagets expansion och utveckling under kommande år.


Acrinova, med vd Ulf Wallén, får en markanvisning i Staffanstorps kommun.

Acrinova får markanvisning i Staffanstorp

Bygg/Arkitektur Acrinova, noterat på Spotlight, har träffat avtal om markanvisning för uppförande av bostäder om sammanlagt cirka 7 000 kvadratmeter BTA med Staffanstorps kommun i sydvästra Skåne.


Acrinova köper i Helsingborg

Transaktioner Spotlight-noterade Acrinova köper fastigheten Kavalleristen 11 i Helsingborg. Fastigheten har en uthyrningsbar yta på cirka 2 100 kvadratmeter, och ytorna disponeras för kontor.


Acrinova säljer två fastigheter i Malmö

Transaktioner Acrinova, noterat på Spotlight, har sålt fastigheterna Stammen 15 och Bokbindaren 6 i Malmö till SIG Invest. Försäljningspriset motsvarar ett fastighetsvärde på 22,5 miljoner kronor.


Acrinova köper i Landskrona

Transaktioner Acrinova köper en fastighet om 15 800 kvadratmeter i Landskrona.


Säljer allt i Brinova

Bolag Acrinova, noterat på Aktietorget, säljer hela sitt innehav, knappt 1,5 miljoner aktier, i Brinova.


SIG och Acrinova lägger samgående på is

Bolag Efter förhandlingar mellan Acrinova och SIG Invest har bolagen beslutat att avsluta diskussionerna om ett planerat samgående. Partnerna har som avsikt att återuppta diskussionerna under våren 2017.


Acrinova köper i Landskrona

Transaktioner Acrinova köper fem fastigheter i Landskrona till ett värde av 130 miljoner kronor. Säljaren är en privatperson som efter affären kommer ingå i Acrinovas organisation.


Acrinova fortsätter sälja Brinova

Bolag Acrinova,en av Brinovas största ägare, har den senaste veckan sålt 138 418 Brinovaaktier. Detta motsvarar cirka 4,5 procent av bolagets ursprungliga innehav.


Storägare gjorde snabb Brinova-vinst

Bolag Acrinova, som är Brinovas fjärde största ägare, passade på att sälja 15 procent av sitt innehav under Brinovas turbulenta första tid på First North.


Acrinova och SIG Invest slås ihop

Transaktioner Styrelserna i Acrinova och SIG Invest har träffat en principöverenskommelse om att Acrinova genom en apportemission förvärvar SIG Invest för sammanlagt 210 miljoner kronor. Det nya bolaget tar namnet Svenska Investeringsgruppen AB.


Acrinova köper i Malmö

Transaktioner Acrinova, noterat på Aktietorget, köper två vårdfastigheter i Malmö av Tamira AB. Det underliggande värdet ligger på 19,5 miljoner kronor.


Catena köper i Ängelholm

Transaktioner Catena köper en logistikfastighet i Ängelholm. Värdet i affären uppgår till 115 miljoner kronor.


KontaktUppgifter

Acrinova AB

Adress
Krusegränd 42B Malmö

KONTAKT
Sandra Voltaire
010-206 90 10

sandra.voltaire@acrinova.se

Branschkategorier