Image
Hans Wallenstam.
Hans Wallenstam. Bild: Wallenstam

Wallenstam: Över 3 000 lägenheter i produktion

Bolag Wallenstam ökar förvaltningsresultat, hyresintäkter och driftnetto under första halvåret 2019.
Publicerad den 17 Juli 2019

1 januari–30 juni 2019

# Substansvärdet per aktie uppgår till 83,70 kr (77,60), vilket innebär en ökning om 1,40 kr per aktie i perioden.
# Förvaltningsresultat fastigheter ökar med 18 % och uppgår till 547 Mkr (462).
# Hyresintäkterna ökar med drygt 6 % och uppgår till 1 001 Mkr (942).
# Byggnation av fastigheter uppgår till 1 596 Mkr (965).
# På bokslutsdagen hade Wallenstam 3 098 lägenheter i produktion.
# Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 549 Mkr (885).
# Resultat före skatt uppgår till 712 Mkr (1 346) och resultat efter skatt uppgår till 575 Mkr (1 310), motsvarande 1,8 kr per aktie (4,0).

1 april–30 juni 2019

# Förvaltningsresultat fastigheter ökar med 17 % och uppgår till 287 Mkr (245).
# Hyresintäkterna ökar med 6 % och uppgår till 503 Mkr (475).
# Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 264 Mkr (759).
# Resultat efter skatt uppgår till 235 Mkr (1 000), motsvarande 0,7 kr per aktie (3,1).

Kommentar från vd Hans Wallenstam:

– Våra hyresintäkter ökar, driftnettot förbättras och överskottsgraden uppgår till närmare 76 procent. Förvaltningsresultatet fortsätter att öka, under första halvåret med 18 procent. Vi fortsätter att leverera fina siffror genom effektiv förvaltning, kostnadseffektiv nyproduktion och framgångsrik uthyrning. Dessutom med en fortsatt mycket stabil finansiell position – en soliditet på 43 procent och en belåningsgrad på 46 procent.
– Vår position som hyresrättsproducent är stark och vi har en hög produktionstakt, just nu över 3 000 lägenheter under byggnation. Vår flexibla affärsmodell som ger möjlighet att snabbt anpassa oss till förändringar på marknaden har visat sig vara en viktig framgångsfaktor i den utveckling vi sett de senaste åren gällande bostadssektorn och byggbranschen.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY