Image
Victoria Park, med Per Ekelund som vd, avser lösa in bolagets obligationslån.
Victoria Park, med Per Ekelund som vd, avser lösa in bolagets obligationslån. Bild: Victoria Park

Victoria Park löser in obligationslån

Bolag Vonovia avser att köpa ut Victoria Park från börsen. I dag skickar bolaget även ut underrättelser till samtliga obligationsinnehavare i enlighet med villkoren för bolagets utestående seniora icke-säkerställda obligationslån att bolaget avser utnyttja sin rätt att förtidsinlösa samtliga obligationer per den 17 juni 2019.
Publicerad den 20 Maj 2019

I enlighet med villkoren för bolagets utestående seniora icke-säkerställda obligationslån med rörlig ränta, om 600 MSEK underrättas samtliga obligationsinnehavare om att Victoria Park avser utnyttja sin rätt att förtidsinlösa samtliga obligationer per den 17 juni 2019 med avstämningsdag den 10 juni 2019.

Sista dag för handel i obligationer blir den 5 juni 2019.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Victoria Park AB på Branschguiden

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder på tillväxtorter i landet.

Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden för boende, medarbetare, aktieägare, samhället och andra intressenter.

Läs mer om Victoria Park AB på Branschguiden

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY