Image

Veidekke satsar på bostäder i Veddesta

Bostäder Veidekke Bostad har köpt en fastighet i Veddelta centrum i Järfälla kommun och planerar nu för cirka 1 200 nya bostäder.
Publicerad den 1 December 2015
Veidekke planerar för 1 200 nya bostäder. Bild: Veidekke
Veidekke planerar för 1 200 nya bostäder.

Järfälla kommun har som vision att utveckla Veddesta, med sin nära anslutning till Barkarby station, till en blandstad som inrymmer, bostäder, kontor, service och andra verksamheter med bra kommunikationer. Mälarbanan, som beräknas vara klar 2016, byggs ut till fyra spår och tunnelbanan beräknas stå klar 2021. Med dessa utbyggnader skapas förutsättningar för nya bostäder i ett kollektrafiknära läge.

Veidekke Bostad har köpt fastigheten Veddesta 2:11 i Veddesta centrum och planerar för totalt cirka 1 200 nya bostäder med första byggstart 2018. Projektet kommer att rikta sig mot en bred målgrupp, med bostäder för såväl ensamhushåll som större familjer och på så vis främja mångfald i området. Parallellt med projektet utvecklar kommunen bostäder och planerar för en bussterminal på grannfastigheten.

Samråd planeras till våren 2016 och ambitionen är att detaljplanen ska vinna laga kraft under 2017.

– Detta innebär ett viktigt och påtagligt startskott för utvecklingen av hela Veddesta och förstärker Järfällas position som en av Sveriges snabbast växande kommuner, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla kommun.

– Järfälla är en intressant kommun, som målmedvetet tagit sig an bostadsutmaningen. Vi ser fram emot att involvera våra bostadsintressenter i utvecklingen av projektet och är glada att kunna tillföra Stockholm ytterligare 1 200 bostäder nära service, handel, natur och med kollektivtrafik runt knuten, säger Mårten Othérus, regionchef på Veidekke Bostad.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Veidekke Bostad AB på Branschguiden

Veidekke kännetecknas av en stark företagskultur som tror på att engagemang och involvering är grunden för all framgång. Därför erbjuds vi medarbetare att bli delägare. Tillsammans äger vi ca 20% av Veidekke och är en av företagets största ägare.

Vi på Veidekke vet att involvering gör vårt arbete roligare, effektivare, säkrare, mer innovativt, ger bättre kvalitet – OCH är lönsammare. För alla. Därför involverar vi alltid alla parter i våra projekt – från våra egna medarbetare till beställare, leverantörer, arkitekter, underentreprenörer, kringboende och slu...

Läs mer om Veidekke Bostad AB på Branschguiden

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Byggeneralen: "Wanngård (S) kallar mig blåslampa"

Karriär Stockholm nya Byggeneral ska hålla byggtakten uppe trots den vinglande ekonomin. Oscar Lavelid är personen som fått uppdraget att från årsskiftet styra och samordna stadsutvecklingen i Stockholm. Han berättar om både ansvaret och vilken stadsdel som har den mest spännande utvecklingen att vänta.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige