Image

Vasakronan lanserar nytt skarpare ramverk för gröna obligationer

Bolag Nu lanserar Vasakronan ett nytt ramverk för gröna obligationer. Man skärper kraven för ny- och ombyggnadsprojekt och öppnar upp för investeringar i befintliga fastigheter. Ramverket har granskats av Cicero och fått högsta betyg, ”Dark Green”.
Publicerad den 27 April 2017
Christer Nerlich. Bild: Gustav Kaiser
Christer Nerlich.

2013 gav Vasakronan ut världens första gröna företagsobligation. Sedan dess har företaget emitterat åtta miljarder kronor i gröna obligationer. Under samma tid har efterfrågan på gröna obligationer ökat markant och regelverken börjar ta form.

Idag består cirka en procent av den globala obligationsmarknaden av gröna obligationer och efterfrågan på gröna investeringar i kapitalmarknaden ökar snabbt. För att erbjuda kapitalmarknaden möjligheten att investera i projekt som stöttar omställningen mot ett samhälle med minskad energianvändning och lägre klimatpåverkan, har ramverket från 2013 ersatts med ett nytt.

Det nya ramverket tillåter även refinansiering av befintliga byggnader. Det är dock endast de byggnader som är certifierade enligt LEED på lägst guldnivå, samt har en energianvändning som ligger under 100 kWh/kvm och år, som kan komma ifråga.

I det nya ramverket skärper Vasakronan även kraven för de ny- och ombyggnadsprojekt som företaget finansierar med gröna obligationer. Dessa projekt måste vara certifierade enligt Leed på nivå Platina eller Breeam på nivån Outstanding samt ha en energiprestanda som ligger 25 procent under BBR-kraven.

Vasakronan räknar med att företagets samtliga ny- och ombyggnadsprojekt samt befintliga byggnader motsvarande cirka 15 miljarder kronor kan göra anspråk på grön finansiering enligt det nya ramverket. Ambitionen är att successivt förbättra miljöprestandan i hela beståndet så att alla byggnader på sikt möter kraven i ramverket och möjliggör 100 procent grön finansiering.

- Vi ser tydligt att vi får lägre finansieringskostnader genom gröna obligationer. Samtidigt har vi, som landets största emittent av gröna företagsobligationer, ett ansvar att säkerställa att de fastigheter vi och andra finansierar med gröna obligationer håller en verkligt hög miljöprestanda. Våra investerare ska vara trygga i att de projekt som väljs ut verkligen stöttar omställningen mot ett samhälle med lägre klimatpåverkan, säger Christer Nerlich, chef ekonomi och finans på Vasakronan.

Ramverket är framtaget i enlighet med Green Bond Principles och har, precis som tidigare, granskats av det oberoende klimat- och miljöforskningsinstitutet Cicero. Ramverket får det högsta betyget ”Dark Green” och det är första gången ett svenskt fastighetsbolag uppnår denna nivå.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Gotlandshem saknar besked om bostadsrätter: "Det var bättre än ett nej i alla fall"

Bostäder Stora eftersatta fastighetsunderhåll som kommer kosta Gotlandshem minst två miljarder kronor. Samtidigt som tillförseln av nya hyresrätter är låg. Lösningen som Gotlandshem landat i är att i samband med förtätningen av ett område samtidigt bygga bostadsrätter för att till viss del finansiera nyproduktionen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige