Image
Olof Andersson.
Olof Andersson. Bild: Trianon

Trianon ökar i Signatur Fastigheter – utlöser budplikt

Transaktioner Fastighets AB Trianon har förvärvat ytterligare 7 065 662 B-aktier i Signatur Fastigheter AB.
Publicerad den 27 Juli 2021
Annons
Image

Köpeskillingen består av 84 788 171 kronor kontant och 285 990 nya B-aktier i Trianon. Styrelsen för Trianon har således, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att ge ut 285 990 nya B-aktier, till en teckningskurs om 210 kronor per aktie.

Efter förvärvet innehar Trianon 16 015 485 B-aktier i Signatur Fastigheter, motsvarande cirka 45,8 procent av antalet aktier och 45,7 procent av antalet röster.

Gränsen för budplikt har därmed passerats. Det innebär att Trianon inom fyra veckor ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Signatur Fastigheter, om inte inom samma tid Trianons röstandel i Signatur Fastigheter minskas så att den inte längre motsvarar 30 procent eller mer.

Trianon har under de senaste sex månaderna inte köpt några aktier i Signatur Fastigheter till ett högre pris än köpeskillingen i det ovan angivna förvärvet.

Olof Andersson, VD Trianon, kommenterar:
–Signatur Fastigheter är ett välskött bolag med fokus på bostads- och samhällsfastigheter och som huvudsakligen verkar på samma geografiska marknad som Trianon. Efter Signatur Fastigheters senaste förvärv uppgår deras fastighetsvärde till cirka 1,5 miljarder kronor. Genom detta förvärv ökar vi, med oförändrad finansiell ställning, vår andel till cirka 46 procent och därmed även vår intjäningsförmåga per aktie efter nyemissionen av B-aktier.

Carnegie Investment Bank AB har agerat rådgivare till Trianon i transaktionen och Advokatfirman Vinge har varit legal rådgivare.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastighets AB Trianon på Branschguiden

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 145 fastigheter om 460 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 82 procent bostads- och samhällsfastigheter och 18 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2021 på...

Läs mer om Fastighets AB Trianon på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Kartläggning: Här är största fastighetsägarna i Jönköping

Lista Idag inleder Fastighetssverige en kartläggning av de tio största fastighetsägarna i landets tio största kommuner. Först ut är Jönköping, som med sina 143 579 invånare är landets tionde största kommun enligt SCB.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige