Image
Olof Andersson.
Olof Andersson. Bild: Trianon

Trianon offentliggör budpliktsbud på Signatur Fastigheter

Bolag Trianon offentliggjorde den 27 juli att man förvärvat 7 065 662 B-aktier i Signatur Fastigheter varigenom gränsen för budplikt passerades. Trianon lämnar nu därför ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Signatur Fastigheter enligt reglerna om budplikt.
Publicerad den 25 Augusti 2021

Erbjudandet i sammandrag:
Trianon erbjuder 20,50 kronor kontant per aktie i Signatur Fastigheter.
Erbjudandet innebär en premie om:
- cirka 10,8 procent jämfört med slutkursen för B-aktien i Signatur Fastigheter på Nasdaq First North den 26 juli 2021 (vilket var den sista handelsdagen innan Trianon offentliggjorde ovan nämnda förvärv),
- cirka 11,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 26 juli 2021,
- en negativ premie om cirka 1,0 procent jämfört med slutkursen den 24 augusti 2021 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet), samt
- en premie om cirka 1,8 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 24 augusti 2021.
Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier i Signatur Fastigheter till cirka 717 miljoner kronor.
Trianon innehar 16 015 485 B-aktier i Signatur Fastigheter, motsvarande cirka 45,8 procent av antalet aktier och 45,7 procent av antalet röster.
Acceptfristen för erbjudandet förväntas inledas omkring den 30 augusti 2021 och avslutas omkring den 20 september 2021.

Det åligger Signatur Fastigheters styrelse att senast två veckor före acceptfristens utgång offentliggöra sin uppfattning om erbjudandet.

Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor och Trianon kommer att finansiera erbjudandet med befintliga medel och tillgänglig bankfinansiering.

Acceptfristen för erbjudandet förväntas inledas omkring den 30 augusti 2021 och avslutas omkring den 20 september 2021. Trianon förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för erbjudandet.

I samband med erbjudandet har Trianon anlitat Carnegie Investment Bank AB som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastighets AB Trianon på Branschguiden

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 145 fastigheter om 460 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 82 procent bostads- och samhällsfastigheter och 18 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2021 på...

Läs mer om Fastighets AB Trianon på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Kartläggning: Här är största fastighetsägarna i Jönköping

Lista Idag inleder Fastighetssverige en kartläggning av de tio största fastighetsägarna i landets tio största kommuner. Först ut är Jönköping, som med sina 143 579 invånare är landets tionde största kommun enligt SCB.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige