Image
Bild: Oscar Properties,

Stockholms stad häver Gasklockan-avtalet med Oscar Properties

Juridik Den pressade bostadsutvecklarens storprojekt blir inte av.
Publicerad den 29 November 2019

I ett pressmeddelande skriver Stockholms stad följande:
"Stockholms stad har vid flera tillfällen uppmanat Oscar Properties att fullgöra sina förpliktelser, trots det har inte tillträde skett och betalning har inte inkommit. Oscar Properties har varit i dröjsmål med betalning av köpeskillingen (på 591 779 428 SEK) sedan 31 oktober 2019. Stockholms stad häver därför överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Hjorthagen 1:2 mfl med omedelbar verkan. Försäljning av fd. Gasklocka 4 och tomträttsupplåtelse av fd. Gasklocka 3 kommer inte att ske till Oscar Properties".

Oscar Properties skriver i sin tur i ett pressmeddelande:
"Stockholms stad är införstådd med att det återstår miljöåtgärder på fastigheten som medför att affären inte kan slutföras. Oscar Properties har med alla medel försökt komma till en konstruktiv dialog med staden men konstaterar att bolaget nu istället får ägna tid åt de rättsliga åtgärder som behöver vidtas gentemot staden på grund av den skada som Oscar Properties drabbas av i och med detta".

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY