Image
Visionsbild av korsningen Badhusgatan/Biblioteksgatan med nya bostäder och lokaler till höger i bild.
Visionsbild av korsningen Badhusgatan/Biblioteksgatan med nya bostäder och lokaler till höger i bild. Bild: Semrén&Månsson

Snart klart för Mama Managements första projekt

Bygg/Arkitektur Markus Furbys och Magnus Månssons Mama Management kan snart dra igång sitt första större projekt – nya bostäder och lokaler ovanpå ett befintligt parkeringshus skapar en ny entre till Mölnlycke centrum.
Publicerad den 29 Juni 2020

Planerna för en ny entré till Mölnlycke centrum där bostäder och lokaler kan byggas ovanpå ett befintligt parkeringshus, kommer nu ett steg närmare förverkligande. För ett år sedan lät kommunstyrelsen två fastighetsbolag titta på möjligheten att bygga på P-huset och nu har de presenterat ett förslag som den politiska majoriteten i Härryda kommun vill gå vidare med.

– Vi tycker att förslaget stärker Mölnlycke genom fler bostäder i blandade upplåtelseformer, men också för att det betonar vikten av tillgänglighet till parkeringar och har en spännande och intressant ambition kring hållbarhet. Aktörerna har gedigen kunskap om samhällsutveckling och förstår ekonomisk genomförbarhet, säger Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2019 att Mama Management AB som ägs av de två bolagen Magnus Månsson Fastigheter AB och Melltorp Holding AB (Markus Furby, före detta Järngrinden) skulle få gå vidare med sina idéer om hur man kan bygga bostäder och butikslokaler på parkeringshuset i Mönlycke centrum. Samtidigt förband sig kommunen att inte förhandla med någon annan byggherre om den platsen.

Bolagen har nu haft ett år på sig att utveckla sin idé som går under arbetsnamnet “Västra porten" och omfattar omkring 170 lägenheter, fyra lokaler och 400 parkeringsplatser. Ett punkthus på 16-våningar ingår men enligt Markus Furby, vd på Mama Management AB, är fokus att skapa en bra helhet för området.

– Vi vill skapa en fin entré till Mölnlycke från väster och skapa fler bostäder i varierad upplåtelseform, bostads- och hyresrätter men även möjlighet till studentbostäder och äganderätter. Med vårt förslag binder vi ihop centrum och bidrar också till att skapa möjlighet att utveckla handel och service, säger han.

Efter sommaren ska kommunstyrelsen behandla ärendet igen, förslaget från den politiska majoriteten är att ge förvaltningen i uppdrag att möjliggöra för en markanvisning och sedan en planprocess. Det är först i en planprocess med utredningar och samråd som slutresultatet för området kommer att formas.

– Det här är långt ifrån färdigt förstås, det handlar om idéutveckling där mycket kan ändra sig på vägen. Det ska göras utredningar om allt från trafik och buller till vilka behov som finns i stort i Mölnlycke. Vi ser fram emot ett samarbete där vi bidrar till utvecklingen tillsammans med kommunen, säger Markus Furby.

– Härryda kommun har beslutat om riktlinjer som uppmuntrar initiativ och exploatörsdrivna projekt i samarbete med kommunen. Därför tycker vi att detta är ett intressant projekt som ska processas fram med dialoger, utredningar och säkert lite olika varianter på vad som kan byggas, säger Per Vorberg som hoppas kunna få en projekttidplan presenterad under hösten.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastighetsägarna varnar: Ekonomisk tvärnit om Riksbanken fullföljer räntebanan

Ekonomi/Finansiering Riksbankens planerade räntehöjningar riskerar att leda till en tvärnit i den svenska ekonomin enligt Fastighetsägarna. För Fastighetssverige berättar chefsekonomen Tomas Ernhagen mer om hur utvecklingen kan komma att se ut det närmaste året och vilka risker som finns för ekonomin om Riksbanken höjer räntan bortom 1,25 procent.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige