Image
Bild: Skanska/Canva

Skanska: Ökad orderingång i Q2

Bolag Byggjätten presenterade sin halvårsrapport under fredagen.
Publicerad den 23 Juli 2021

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning:

- Intäkterna uppgick till 69,8 (76,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 3 procent.

- Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (3,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 29 procent.

- Resultatet per aktie uppgick till 9,27 (7,29) kronor.

- Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 0,9 (3,3) miljarder kronor, enligt IFRS.

- Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till 13,9 (31 mars 2021; 15,9) miljarder kronor, enligt IFRS.

- Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 84,7 (78,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 16 procent. Orderstocken uppgick till 201,3 (31 mars 2021; 193,4) miljarder kronor.

- Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 2,2 (1,4) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 3,6 (1,9) procent.

- Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 2,7 (2,7) miljarder kronor.

- Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 12,4 (11,9) procent.

- Avkastning på eget kapital uppgick till 26,7 (20,6) procent.

- Anthon Näsström
anthon@fastighetssverige.se

Ämnen

Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2014 till drygt 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2014 cirka 1 700 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus.

Vi utvecklar arbetsmilj...

Läs mer om Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

De vinner prestigeuppdrag när börsjätten bygger höghus

Bygg/Arkitektur Skanska siktar på 30 000 kvadratmeter förtätning med kongresscenter och hotell i centrala Lund. Läs om vilket kontor som står bakom det vinnande arkitektförslaget och se bilder på det ambitiösa projektet i direkt anslutning till Lund C.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY