Image
Anders Danielsson.
Anders Danielsson. Bild: Skanska

Skanska lanserar ny verksamhetsgren

Bolag Skanska har slutfört en genomgripande strategisk process och introducerar en ny verksamhetsgren, Förvaltningsfastigheter, och uppdaterade finansiella mål. Uppdateringarna består av ett mål för den nya verksamhetsgrenen och en utökad limit för koncernens justerade nettoskuld.
Publicerad den 3 December 2021

– För att ta tillvara värdeskapandet och det stabila kassaflöde som genereras av de fastigheter som utvecklats av Kommersiell fastighetsutveckling kommer vi att lansera den nya verksamhetsgrenen Förvaltningsfastigheter. Ambitionen är att etablera en långsiktig portfölj med högkvalitativa tillgångar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa tillgångar uppfyller höga miljökrav och den nya verksamhetsgrenen kommer bidra till att stärka både konkurrenskraft och kunderbjudande", säger vd och koncernchef Anders Danielsson.

När en fastighet identifierats som lämplig avyttras den internt till marknadsvärde av verksamhetsgrenen Kommersiell fastighetsutveckling till Förvaltningsfastigheter. Försäljningen medför att det värde som skapats redovisas i Kommersiell fastighetsutveckling. Alla transaktionspriser kommer att värderas av tredje part och de interna försäljningarna kommer att meddelas externt. I den nya verksamhetsgrenen kommer fastigheter att redovisas till marknadsvärde. Ytterligare värdeskapande och driftnetton kommer att redovisas inom verksamhetsgren Förvaltningsfastigheter.

Den nya verksamhetsgrenen kommer rapporteras externt med egen resultaträkning samt nyckeltal som på lämpligt vis återspeglar verksamheten och kommer att inkluderas i den konsoliderade rapporteringen på motsvarande vis som övriga verksamhetsgrenar. Redovisningsprinciper för den nya verksamhetsgrenen kommer att inkluderas i årsredovisningen för 2021.

Koncernens strategi för fortsatt förbättrad lönsamhet i Byggverksamheten, ökad aktivitet och investeringar i Projektutvecklingen samt uppbyggnaden av Förvaltningsfastigheter kommer att presenteras i sin helhet av koncernledningen på en kapitalmarknadsdag 7 december.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Skanska är ett av världens ledande bygg-, fastighets- och projektutvecklingsföretag i Norden, Europa och USA. Genom att gå i spetsen för hållbarhet erbjuder vi konkurrenskraftiga lösningar. Med våra värderingar och en attraktiv affärsmodell bidrar vi till att skapa en hållbar framtid för kunder och samhället och samtidigt skapa värde för aktieägarna.

I Sverige har företaget cirka 9 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2020 till drygt 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2020 cirka 2.300 nya hem.

Skanska Kommersiell U...

Läs mer om Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

P-G Persson: "Det kommer bli ett förvärv där i år"

Bolag P-G Persson är nu inne på sitt fjortonde år som börs-vd för Platzer Fastigheter och är utan tvekan en av de tongivande branschprofilerna som är med och bygger staden Göteborg. Här berättar han mer om varför bolaget aldrig breddat sig utanför Göteborgsområdet, hur kontorssituationen i staden kommer påverkas med alla nyetableringar som är på gång och ett förvärv som han garanterar kommer bli av under 2022.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY