Image
Anders Danielsson, vd för Skanska.
Anders Danielsson, vd för Skanska. Bild: Skanska

Skanska krossar analytikernas förväntningar

Bolag Skanska redovisar Q1-siffror som ligger en bra bit över analytikernas förväntningar.
Publicerad den 28 April 2020

Rörelseresultatet uppgick till 2 901 miljoner kronor. Väntat var 1 421 miljoner kronor enligt Infronts snittestimat, enligt nyhetsbyrån Direkt. Motsvarande period förra året uppgick rörelseresultatet till 488 miljoner kronor.

Intäkterna uppgick till 41 166 miljoner kronor, väntat var 38 410 miljoner kronor. Q1 2019 var siffran 35 102 miljoner kronor.

Orderingången uppgick till 41,3 miljarder kronor mot väntade 37 miljarder.

Resultatet per aktie uppgick till 5,78 (0,87) kronor.

Vd Anders Danielsson:
– Skanskas resultat för första kvartalet 2020 var starkt i alla tre verksamhetsgrenar. Men de tecken på en långsammare ekonomisk tillväxt som jag nämnde när vi avslutade ett stabilt 2019 har snabbt förvandlats till en mycket mer negativ och svårare situation på grund av Covid-19 pandemin.

– Realekonomier och finansmarknader påverkas negativt och för närvarande är det mycket svårt att säga hur allvarlig effekten kommer att bli och hur länge den kommer att pågå. För Skanska är det av största vikt att skydda sina medarbetare och företaget samt stödja de samhällen där vi är verksamma för att bekämpa spridningen av viruset. Skanska har, tack vare de strategiska initiativ som initierades 2018, förbättrat resultatet, minskat riskerna och kostnaderna samt stärkt balansräkningen och styrningen av bolaget. I tider som dessa står Skanska stark.

– För att se till att vi behåller den positionen på lång sikt vidtar vi åtgärder för att kunna anpassa oss till en framtid som kommer att se annorlunda ut efter Covid-19-pandemin.

– Inom Byggverksamheten visade det första kvartalet ännu en gång att vi är på rätt väg då vi fortsätter att förbättra vår lönsamhet. Verksamhetsgrenen påverkades inte väsentligt av Covid-19 utbrottet då många projekt har kunnat fortsätta enligt plan och orderingången har varit stark. Vi har emellertid för närvarande en del projekt nedstängda på grund av regeringsbeslut, främst i USA och Storbritannien, och vissa projekt genomförs i långsammare takt. Detta kommer att ha en negativ påverkan på volymer och resultat en tid framöver. Att få dessa projekt tillbaka i full produktion så snart som möjligt och undvika ytterligare nedstängningar eller begränsningar i projektgenomförande är av högsta prioritet. På lång sikt kvarstår vår strategi; selektiv budgivning, förbättrat kommersiellt fokus och ökad kostnadseffektivitet.

– Inom Bostadsutvecklingen var volymerna starka och lönsamheten bibehölls på en bra nivå under första kvartalet. Framöver kommer troligtvis konsumenters förtroende minska till följd av svagare ekonomier och ökad arbetslöshet vilket sannolikt kommer att påverka bostadsmarknaden negativt. Redan nu kan vi se att bostadsförsäljningen i början av andra kvartalet går långsammare. Anpassning till denna nya marknadssituation är vår huvudfokus. Men med vår långsiktiga ambition att vara en ledande bostadsutvecklare på våra hemmamarknader, i kombination med en stabil balansräkning, kommer vi kunna skapa lönsamma möjligheter även i framtiden.

– Inom kommersiell fastighetsutveckling signerades två betydande och mycket lönsamma försäljningar under det första kvartalet, vilka var de främsta bidragen till en mycket stark start av 2020. Den nuvarande ekonomiska osäkerheten och riskaversionen på finansmarknaderna påverkar dock transaktionsmarknaden negativt och förväntas påverka vår försäljningsaktivitet en tid framöver. När denna osäkerhet minskar förväntas dock transaktionsaktiviteten komma tillbaka. Pandemins påverkan på reala ekonomier påverkar också vår leasingaktivitet. Vi har en tillfredställande uthyrningsgrad i vår portfölj av högkvalitativ grön projektutveckling på attraktiva platser men leasingaktiviteten förväntas sakta ned en tid framöver.

– Vi har en mycket robust och erfaren organisation att hantera den nuvarande marknadssituationen. Med en stark finansiell ställning är vår långsiktiga ambition att fortsätta växa vår verksamhet inom kommersiell fastighetsutveckling. Den närmaste framtiden är för närvarande väldigt osäker, och vi följer utvecklingen noga. Vi planerar för olika scenarios och vidtar försiktighetsåtgärder inom många områden. Att ta hand om våra medarbetare är naturligtvis vår främsta prioritet, men även att bibehålla en stark balansräkning och en god likviditet är av största vikt.

– Som tidigare kommunicerat drog styrelsen tillbaka utdelningsförslaget till årsstämman i mars med ambitionen att sammankalla en extra bolagsstämma under hösten, om omständigheterna tillåter, för beslut om utdelning. Som jag nämnde redan i början, Skanska står starkt, och vi är väl positionerade att stå starkare när pandemin är under kontroll.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Skanska är ett av världens ledande bygg-, fastighets- och projektutvecklingsföretag i Norden, Europa och USA. Genom att gå i spetsen för hållbarhet erbjuder vi konkurrenskraftiga lösningar. Med våra värderingar och en attraktiv affärsmodell bidrar vi till att skapa en hållbar framtid för kunder och samhället och samtidigt skapa värde för aktieägarna.

I Sverige har företaget cirka 9 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2020 till drygt 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2020 cirka 2.300 nya hem.

Skanska Kommersiell U...

Läs mer om Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Heta krögaren öppnar nytt

Uthyrning Driver en av stans hetaste restauranger – expanderar och öppnar nytt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY