Image
Dan Astrén.
Dan Astrén. Bild: Signatur Fastigheter

Signatur tillförs 36 miljoner i riktad nyemission

Bolag Signatur tar in 36 miljoner kronor i en riktad nyemission till Östersjöstiftelsen och Gryningskust Holding.
Publicerad den 27 November 2020

Likviden från nyemissionen kommer användas till att förvärva fastigheter med fortsatt fokus på bostäder och samhällsfastigheter.

Östersjöstiftelsen som förvärvar 2 500 000 nyemitterade B-aktier och Gryningskust Holding AB som förvärvar 500 000 nyemitterade B-aktier.
Teckningskursen om 12 kronor per B-aktie har fastställts efter förhandling och bedöms vara marknadsmässig. Nyemissionen av aktier innebär en utspädningseffekt om cirka 12,81 procent av aktiekapitalet och cirka 12,76 procent i förhållande till antalet röster i bolaget efter nyemissionen.

– Det är mycket positivt för Bolaget att få en institutionell ägare som Östersjöstiftelsen. Deras långsiktighet tror vi kommer bidra till bolagets utveckling. Vi är även glada för Gryningskust Holding, med företrädaren Johan Thorell, som med denna emission ökar sitt ägande i bolaget. En viktig fastighetsprofil som vi har stort förtroende för. Vi välkomnar de nya ägarna till Signatur Fastigheter och jag är glad att få in två professionella investerare som önskar vara med på vårt expansiva företagsbygge. Vi ska fortsätta förvärva kassaflödespositiva och säkra tillgångar som bostäder och samhällsfastigheter med utvecklingspotential. Genom kapitaltillskottet kan vi accelerera och exekvera vad vi har i pipeline, säger Dan Astrén, vd för Signatur Fastigheter.

– Vi investerar långsiktigt i Signatur Fastigheter. Vi gillar Bolagets affärsmodell med att förvärva, utveckla och förvalta bostads- och samhällsfastigheter. Signatur Fastigheter drivs av duktiga entreprenörer med stort ägande i Bolaget, vilket vi har god erfarenhet av och ser positivt på för att skapa aktieägarvärde, säger Henrik Bonde, placeringsdirektör på Östersjöstiftelsen.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Senast från Fastighetssverige Plus

Så förvandlas anrika hamnområdet till blandstad

Bygg/Arkitektur Västra Hamnen i Malmö ska omvandlas från ett industri- och hamnområde till en blandad stad. Så här föreslås nästa steg bli för den västra delen av det kulturhistoriskt värdefulla området.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY