Image
Signatur köper i Malmö.
Signatur köper i Malmö. Bild: Signatur Fastigheter

Signatur köper i Malmö

Transaktioner Signatur Fastigheter har förvärvat en fastighet nära Pildammsparken i Malmö för en köpeskilling om 90 miljoner kronor. Fastigheten har en uthyrningsbar area om 5 311 kvadratmeter och inhyser i dag utbildningsverksamhet.
Publicerad den 26 Februari 2021

Överenskommet fastighetsvärde är 90 miljoner kronor och transaktionen är en bolagsaffär. Förvärvet finansieras dels genom en riktad emission av 1 092 896 B-aktier i Signatur Fastigheter om 18,30 kronor per aktie motsvarande cirka 20 miljoner kronor, och resterande genom banklån och egna medel.

Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om 5 311 kvadratmeter och är belägen i ett tätbebyggt område i centrala Malmö. Hyresintäkterna initialt uppgår till cirka 4,7 miljoner kronor vilket ger ett bedömt driftnetto om 3,3 miljoner kronor.

Fastigheten är i slutfasen av en detaljplaneprocess för ändrad användning som medger bland annat upp emot 100 nya bostäder. Planen ger vidare användningsmöjlighet för såväl vårdcentral och förskola som kontor.

Fastigheten är i tre plan med underjordiskt garage och den nya detaljplanen medger påbyggnation av ytterligare ett våningsplan. Användningsområdena för fastigheten är många och Signatur Fastigheter utreder inför tillträdet vilka utvecklingsplaner som är mest lönsamma - huvudspår i dagsläget är att inhysa vårdcentral och förskola i bottenplan och tillskapa bostäder på resterande tre våningar.

Beroende på vilken utvecklingsplan som genomförs bedöms hyresintäkterna kunna uppgå till cirka 10 miljoner kronor vilket beräknas ge ett driftnetto om cirka 7,8 miljoner kronor.

Den riktade emissionen genomförs med stöd av befintligt bemyndigande från bolagsstämman den 23 april 2020. Genom emissionen ökar antalet B-aktier i Signatur Fastigheter till 24 994 727 och aktiekapitalet ökar med 695 342 kronor till 15 909 076 kronor.

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Signatur Fastigheters möjligheter att förvärva fastigheter och växa bolaget för att på så vis skapa större värden för aktieägarna.

Fastigheten tillträds i slutet av mars 2021 och avtalet är villkorat av att finansiering erhålls.

– Vi är glada över ett nytt förvärv i Malmö. Denna transaktion matchar vår förvärvsstrategi om kassaflödesfastigheter med tydliga och värdeskapande utvecklingsmöjligheter, dessutom på bra läge i centrala Malmö. Denna fastighet har en intressant historia och en minst lika intressant framtid. Vi ser framför oss en kombination av bostäder och samhällsservice, med en läcker ny takvåning som kronan på verket, säger vd:n Dan Astrén.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Signatur Fastigheter på Branschguiden

Signatur fastigheter är ett växande bostadsbolag i södra Sverige med huvudkontor i Malmö. Vårt fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen och utgörs i huvudsak av bostäder och samhällsfastigheter.

Vi växer genom förvärv av kassaflödande fastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund för verksamheten och förutsättningar för vårt fokus på fastighetsutveckling och värdetillväxt.

Vårt utvecklingsarbete innefattar såväl renovering av befintliga fastigheter som framtagande av nya bostäder genom detaljplanearbete...

Läs mer om Signatur Fastigheter på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Så har Pandox ställt om till följd av coronakrisen

Bolag Hotellfastighetsjätten har lagt om strategin, ändrat sitt sätt att arbeta och fått upp ögonen för nya typer av hotell. Bolagets vd, Anders Nissen, berättar om det tuffa året, vad som är viktigast för bolaget framöver och vilka destinationer han tror är de nya vinnarna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY