Image
Ola Serneke.
Ola Serneke. Bild: Serneke

Serneke: Kvartal präglat av stark orderingång

Bolag Stark orderingång för Serneke men rörelseresultatet på noll.
Publicerad den 18 Juli 2019

April–juni 2019

# Orderingången uppgick till 2 663 Mkr (1 328)
# Intäkterna uppgick till 1 616 Mkr (1 681) efter hänsyn tagen till interna leveranser till Karlastaden och redovisningsförändringar avseende bostadsrättsprojekt uppgick intäkterna till 1 750 Mkr
# Rörelseresultatet uppgick till 0 Mkr (74) efter hänsyn tagen till interna leveranser till Karlastaden och redovisningsförändringar avseende bostadsrättsprojekt uppgick rörelseresultatet till 22 Mkr
# Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -302 Mkr (-199) varav bostadsrättsproduktioner i egen regi utgjorde -119 Mkr och investeringar i Karlastaden -78 Mkr
# Periodens resultat uppgick till -2 Mkr (48)
# Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,09 kr (2,05)

Januari–juni 2019

# Orderingången uppgick till 3 840 Mkr (2 456)
# Orderstocken uppgick till 7 149 Mkr (7 398)
# Intäkterna uppgick till 3 096 Mkr (3 166) efter hänsyn tagen till interna leveranser till Karlastaden och redovisningsförändringar avseende bostadsrättsprojekt uppgick intäkterna till 3 423 Mkr
# Rörelseresultatet uppgick till 18 Mkr (126) efter hänsyn tagen till interna leveranser till Karlastaden och redovisningsförändringar avseende bostadsrättsprojekt uppgick rörelseresultatet till 54 Mkr
# Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -564 Mkr (10) varav bostadsrättsproduktioner i egen regi med -201 Mkr samt investeringar i Karlastaden om -93 Mkr
# Periodens resultat uppgick till 8 Mkr (87)
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,35 kr (3,71)
Soliditeten uppgick till 40,7 procent (37,3)

Ola Serneke, vd för Serneke Group, kommenterar:

– En stark orderingång med nya kunder och en fortsatt process med omstrukturering av Karlastaden präglar det andra kvartalet.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY