Image
Dan T. Sehlberg, vd Sehlhall Fastigheter.
Dan T. Sehlberg, vd Sehlhall Fastigheter. Bild: Sehlhall Fastigheter

Sehlhall: Finansiell styrkeposition i en osäker omvärld

Bolag Sehlhall Fastigheter redovisar en stark delårsrapport för det första kvartalet, där hyresintäkterna uppgick till nästan tre miljoner kronor.
Publicerad den 30 Maj 2020

 • Hyresintäkter på 2 799 Tkr. Påverkade av ytterligare inflyttning i kvartalet.

 • Driftnetto på 2 418 Tkr vilket ger en driftmarginal på 86 procent.

 • Kassaflöde på 136 713 Tkr vilket främst påverkats av emitterat obligationslån samt fortsatta investeringar i fastigheter och framtida tillväxt.

 • Likvida medel på 154 433 Tkr.

 • Genomsnittlig kontraktslängd på avtalade hyreskontrakt är 9 år.

 • Uthyrningsgrad på 100 procent av förvaltningsyta.

 • Byggrätter med bindande förvärvsavtal om 31 500 kvm BTA.

 • Landbank på 833 563 kvm i pågående markförädling.


 • – Det har varit ett intensivt kvartal, präglat av intressanta och nya affärsmöjligheter samt av ett övergripande struktur- och konsolideringsarbete. Under perioden emitterades ett obligationslån som tillförde koncernen en likviditet om 175 miljoner. Detta säkerställer att vi kan tillvarata de möjligheter som uppkommer i rådande osäkra marknadsläge, säger Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef på Sehlhall Fastigheter och fortsätter:
  – Efter periodens utgång har vi förvärvat en fastighet Halmstad, erhållit startbesked för en förskola och ett vårdboende i Upplands Väsby, en gruppbostad i Umeå samt ingått förvärvs- och samarbetsavtal om utveckling av 100 hektar attraktiv mark i Sundbyholm, Eskilstuna. Tillsammans med Sveriges kommuner och privata vårdaktörer fortsätter vi att förstärka och förvalta landets sociala infrastruktur. Vi ser fortsatt med tillförsikt på framtiden men följer noga utvecklingen på den rådande pandemin och är beredda att anpassa oss efter förändrade förutsättningar.

  - Andreas Lithander
  andreas@fastighetssverige.se

  Ämnen

  Senast från Fastighetssverige Plus

  Därför tvivlar Rost på experternas kontors-profetior

  Bolag Coronaeffekten är tydlig då uthyrningsgraden minskade med sex procentenheter och Diös gav hyresrabatter motsvarande 24 miljoner kronor under årets andra kvartal. Vd:n Knut Rost sammanfattar den turbulenta perioden med stolthet och konstaterar att bolaget står väl rustat finansiellt. För Fastighetssverige berättar han även varför han delvis förkastar prognoserna om kontorsmarknadens framtida förvandling.

  Läs mer

  Mer om Fastighetssverige Plus


  Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
  Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

  Mer från Fastighetssverige

  Fastighetssverige PLAY