Image
Bild: Istock/SBB

SBB:s bostadsdel ska nå en avkastning om över tio procent

Bostäder Fastighetsbolaget SBB:s kommande avknoppning Amasten har spikat flera finansiella mål.
Publicerad den 8 December 2022

Bolaget skall nå en avkastning på eget kapital om över tio procent över tiden, belåningsgraden skall inte överstiga 65 procent av marknadsvärdet, soliditeten skall överstiga 30 procent och räntetäckningsgraden skall vara över 1,5 gånger.

"Bolagets strategi består av att långsiktigt äga och förädla fastigheter med inflationsskyddade kassaflöden som genererar en positiv avkastning över tid", skriver SBB i en informationsbroschyr inför utdelningen.

Geografiskt är strategin att vara diversifierad, men man skall återfinnas i kommuner med befolkningstillväxt, god sysselsättningsgrad och en stabil hyresmarknad.

"Bolaget kommer primärt att fokusera på den befintliga fastighetsportföljen samt agera på eventuella affärsmöjligheter när de uppstår inom såväl nuvarande som nya geografiska områden i Sverige", skriver företaget.

Angående Amastens utdelningsmål ska 50 procent av förvaltningsresultatet efter skatt delas ut.

Fortsatt inom finanserna består kapitalstrukturen av lång kapital- och räntebindning samt en finansieringsstruktur med enbart bankfinansiering, enligt SBB. Hyresintäkterna har hittills i år uppgått till 635 miljoner kronor med ett driftnetto på 330 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet var 161 miljoner under niomånadersperioden. Periodens resultat var -469 miljoner kronor, tyngt av negativa värdeförändringar för fastigheter på 804 miljoner kronor.

Balansomslutningen uppgick till 17.809 miljoner kronor, där förvaltningsfastigheter stod för merparten med 16.331 miljoner kronor. Periodens kassaflöde var -289 miljoner och kvar i kassan finns 55 miljoner kronor.

Vid en extrastämma den 21 december ska SBB:s aktieägare få rösta om huruvida Amasten ska knoppas av eller inte. Styrelsens förslag är att tio SBB-aktier medför rätt till en aktie i Amasten.
Som tidigare kommunicerat är avsikten att notera aktierna på Nasdaq First North under det första kvartalet 2023.
Amasten har 8 369 lägenheter fördelat över 267 fastigheter. Värdet var 15,8 miljarder kronor per den 30 september.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Kraftigt rapportfall för Fabege – men Dahlbo ser stabilitet

Bolag Fabege redovisade en rejäl nedgång i förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2022 och fastighetsbeståndet värderades ner med knappt fyra miljarder kronor samtidigt som styrelsen föreslår sänkt utdelning. Aktien tog rejält med stryk på börsen och vd Stefan Dahlbo passade på att fylla på innehavet i dippen. Tillsammans med CFO:n Åsa Bergström berättar han mer om hur bolaget tar sig an det som väntas bli ett utmanande 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige