Image
SBB går in i ett projektutvecklingsbolag i Mölnlycke och kommer att äga efter färdigställande.
SBB går in i ett projektutvecklingsbolag i Mölnlycke och kommer att äga efter färdigställande. Bild: SBB/Development Partner, Kålltorp Projektutveckling

SBB i JV-samarbete i Mölnlycke

Bolag Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Kålltorps Projektutveckling, Development Partner och bildar ett JV i Mölnlycke – ska utveckla 13 000 kvadratmeter.
Publicerad den 17 Juni 2021

JV-bolaget har tecknat avtal om att i ett gemensamt utvecklingsbolag utveckla del av Mölnlyckes Haga i expansiva Härryda kommun.
I det gemensamma utvecklingsbolaget ska cirka 13 000 kvadratmeter byggrätter utvecklas till ett äldreboende, en förskola och 100 bostäder med blandade upplåtelseformer. SBB har i samband med avtalstecknandet också avtalat om att förvärva de färdigutvecklade byggnaderna vid färdigställande.
– Vi har stort fokus på att öka vår närvaro i Göteborgsregionen och ser denna affär som ett bra steg i den riktningen. Vi tillträder ett stort projekt med äldreboende i Göteborg i år och att redan nu presentera ytterligare en satsning på äldreboenden i Göteborgsregionen stärker ytterligare vår position som Nordens ledande ägare av äldreboenden och LSS-fastigheter, säger Oscar Lekander, affärsutvecklingschef på Samhällsbyggnadsbolaget.
– När vi kommer in tidigt i ett projekt ger det oss goda möjligheter att aktivt påverka de fastigheter som vi långsiktigt ska förvalta. Det ökar värdet både för oss och våra framtida hyresgäster.

– Det känns mycket bra att i det här skedet av projektet få in en finansiellt stark samarbetspartner som dessutom har en mycket god marknadskännedom inom segmentet för samhällsfastigheter, säger Pär Falk, projektutvecklingschef för Kålltorps Projektutveckling.
– Att redan nu säkra både genomförande- och förvaltningsskedet ger en trygghet inför utvecklingen av övriga delar av projektet, där vi avser genomföra ytterligare cirka 100 bostadsrätter i egen regi.

Mölnlyckes Haga är ett kommunikationsnära utvecklingsprojekt i direkt anslutning till Mölnlycke tätort. Här ska cirka 600 bostäder och en förskola tillföra ytterligare underlag till Mölnlycke centrum. Detaljplanen pågår och förväntas antas före sommaren 2022. Inom samma detaljplan ska HSB, Tornstaden Projektutveckling och Bråta Ängar fastighets AB också utveckla bostäder.

Panreal har varit transaktionsrådgivare. Delphi i Göteborg har bistått säljarna och köparen har biståtts av Wistrand i Stockholm
Den totala projektvolymen i JV-bolaget beräknas uppgå till cirka 500 miljoner kronor.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Panreal på Branschguiden

I vår värld handlar allt om att ge sitt yttersta varje gång. Det är en ovärderlig drivkraft och det enda sättet som vi vill jobba på för att kunna agera som din mest kvalificerade fastighetsrådgivare.

Panreal är en oberoende, partnerägd fastighetsrådgivare specialiserad inom transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv av kommersiella fastigheter och fastighetsbolag på den svenska fastighetsmarknaden. Vi erbjuder heltäckande rådgivningstjänster och service till fastighetsägare och investerare. Våra uppdragsgivare utgörs av bland annat bygg- och fastighetsbolag,...

Läs mer om Panreal på Branschguiden

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY