Image
Ilija Batljan.
Ilija Batljan. Bild: SBB.

SBB går vidare med Entra-bud - acceptperiod inleds i dag

Bolag Nu går SBB vidare med Entra-budet som offentliggjordes den 23 december. Budet ligger på 190 kronor per aktie.
Publicerad den 21 Januari 2021

Aktieägare i Entra ett fast pris om 190 NOK per aktie i Entra ("Erbjudandepriset"), som erläggs med 123,50 NOK (65 % av det totala vederlaget) i kontanter och en summa om 66,50 NOK (35 %) i nyemitterade stamaktier av serie B i SBB.

SBB lyfter fram ett flertal fördelar för Entras aktieägare:
• Mycket tillförlitligt vederlag: vederlagsstrukturen erbjuder Entras aktieägare en betydande tillförlitlighet avseende värdet då 65 % av vederlaget kommer att levereras kontant, och de återstående 35 % kommer att levereras som aktievederlag till ett bestämt värde som isolerar aktieägare i Entra från SBB:s aktiekursrörelser fram till att det Förbättrade Erbjudandet förklaras ovillkorat av SBB.

• Möjlighet att dra nytta av den framtida utvecklingen: det Förbättrade Erbjudandet ger aktieägare i Entra aktier i det sammanslagna bolaget och därmed även en pro rata-andel i de strategiska och finansiella fördelarna med sammanslagningen. Aktieägare i Entra som önskar erhålla en högre andel aktier i det sammanslagna bolaget kan, under vissa begränsningar, använda sig av mix & match-möjligheten. Vidare kommer SBB att verka för en notering av dess B-aktier på Oslobörsen under 2021 (under vissa villkor), i syfte att erbjuda Entras aktieägare möjligheten att handla aktier i SBB på en lokal marknadsplats.

• Attraktiv finansiell profil: SBB förväntar sig att transaktionen kommer vara positivt bidragande till dess kassaflöde från verksamheten per aktie (Eng. Funds From Operations per share) under det första helåret efter fullföljande och har identifierat synergier om sammanlagt 260 miljoner före skatt per år, varav majoriteten utgörs av finansieringssynergier. SBB förblir fokuserad på att upprätthålla en stark balansräkning och anser att det sammanslagna bolaget skulle vara väl positionerad för att uppnå målet om ett kreditbetyg om BBB+ rating på medellång sikt.

• Stark industriell logik: sammanslagningen skulle skapa den mest framstående aktören inom social infrastruktur i Europa med en unikt positionerad portfölj av fastigheter inom social infrastruktur med en väldiversifierad hyresgästbas, praktiskt taget eviga hyresavtal och nästan full uthyrningsgrad som understöds av de nordiska ländernas starka kreditbetyg. Det sammanslagna bolaget skulle fortsatt upprätthålla sitt åtagande om att bli världens mest hållbara fastighetsbolag till 2030.

• Större plattform för fortsatt tillväxt i Norge: SBB har en betydande spridning i Norge med cirka 18 miljarder NOK i fastighetstillgångar per den 30 september 2020, vilket motsvarar cirka 22 % av SBB:s totala fastighetsvärde. Tillsammans med Entras högkvalitativa portfölj kommer SBB bygga på Entras roll som leverantör av flexibla, miljövänliga lokaler, huvudsakligen för hyresgäster tillhandahållandes samhällstjänster, inom och runt de fyra största städerna i Norge. Därutöver så för SBB fortsatt diskussioner med en ledande norsk institution, med betydande fastighetsexponering, rörande möjligheten att samarbeta och stödja SBB:s bud och strategi i Norge fragment. Eventuell utveckling av sådana diskussioner kommer att offentliggöras av SBB genom ett pressmeddelande.

SBB:s vd Ilija Batljan:
– Vi är övertygande om att vårt erbjudande utgör det mest attraktiva förslaget för Entras aktieägare givet den starka premien tillsammans med 65 % utbetalning av vederlaget i kontanter och ett väldigt tillförlitligt aktievederlag vilket möjliggör för Entras aktieägare att fortsatt dra nytta av den framtida utvecklingen av en stark industriell sammanslagning. Sammanslagningen har en differentierad och tydlig industriell logik som kommer att gynna samtliga intressenter. Tillsammans kommer vi bli starkare och även bättre positionerade att erbjuda flexibla och konkurrenskraftiga möjligheter för våra hyresgäster och våra anställda kommer kunna hitta intressanta jobbmöjligheter i en större och mer diversifierad koncern. Vi skulle bli väldigt glada över en sammanslagning med Entra och vi är övertygade om att det sammanslagna bolaget kommer ha en mycket spännande framtid när vi bygger det ledande företaget inom social infrastruktur i Europa och världens mest hållbara fastighetsbolag.

Aktieägarna i Entra kan acceptera det förbättrade erbjudandet under perioden från och med idag, den 21 januari 2021, till och med den 26 februari 2021.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Batljan redo att ta steget utanför Norden – och vill dubbla i Danmark

Bolag Efter att snabbväxande SBB blivit allt större – och passerat Castellum i fastighetsvärde – är Ilija Batljan och Co redo för nya jaktmarker. Dessutom vill bolaget dubbla sin danska portfölj – redan under 2021.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY