Image
Oscar Engelberts Oscar Properties säljer Nackahusen Holding till Ilija Batljans SBB och Michael Moschewitz Genova.
Oscar Engelberts Oscar Properties säljer Nackahusen Holding till Ilija Batljans SBB och Michael Moschewitz Genova. Bild: Oscar Properties/SBB/Genova

Säljer Nackahusen för en krona – konkurshot avvärjt

Transaktioner Oscar Properties säljer projektbolaget Nackahusen Holding med utveckling i Nacka Strand till ett JV ägt av Genova och SBB. Köpeskillingen är en krona, men JV:t tar över ansvaret för bolagets obligation om 360 miljoner kronor med inlösen nu i augusti och Oscar kan i slutändan få en tilläggsköpeskilling på maximalt 240 miljoner kronor. I Nackahusens årsredovisning varnades för att bolaget inte skulle kunna leva vidare om inte obligatonslånet kunde hanteras.
Publicerad den 13 Augusti 2020

I transaktionen avyttrar Oscar Properties fastigheterna Nacka Sicklaön 13:24, 13:139 och 362:1 samt del av Sicklaön 13:78, 13:135 och 13:87. Fastigheterna utgörs av kommersiella lokaler samt byggrätter där kommande detaljplan förväntas medge utveckling av bostäder och lokaler om cirka 39 400 kvadratmeter BTA.

Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1 krona och JV:t övertar ansvaret för det utestående obligationslånet om cirka 360 miljoner kronor. Avsikten är att utveckla såväl hyresrätter för långsiktig förvaltning som bostadsrätter. Utöver detta tillkommer en tilläggsköpeskilling baserad på projektens vinster vid färdigställande. Tilläggsköpeskillingen kan maximalt uppgå till 240 miljoner kronor.

Vidare så har Nackahusen Holding i samband med transaktionen ingått avtal med ytterligare part avseende avyttring av byggrätter om 8 500 kvadratmeter BTA samt kvarvarande kommersiella byggnader på fastigheten Nacka Sicklaön 13:135 och 13:87. Likviden hänförlig till detta kommer regleras dels i november 2020 om cirka 50 miljoner kronor samt ytterligare närmare 120 miljoner kronor när detaljplan vunnit laga kraft. Genova- och SBB-bolaget kommer därefter kontrollera fastigheter och byggrätter överstigande cirka 30 000 kvadratmeter ljus BTA till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 190 miljoner kronor.

Genova och SBB har sedan tidigare ett samarbete ute på Gåshaga, Lidingö som ingicks under 2020 där parterna gemensamt äger fastigheten Stapelbädden 3. Avsikten är att utveckla fastigheten som idag innehåller närmare 50 000 kvadratmeter mark och komplettera tidigare utveckling på Gåshaga, Lidingö med tonvikt på hållbara bostäder och fastigheter med samhällsinslag.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Arkitekten som blev bostadsentreprenör

Bostäder Milad Barosen är arkitekten som blev bostadsentreprenör. Som vd och medgrundare till co-livingaktören Allihoop vill han bidra till en mer flexibel bostadsmarknad. För Fastighetssverige berättar han om frustrationen över den trasiga bostadspolitiken och hur hans bakgrund i Iran tagit honom dit han är idag.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY