Image

Så här blir Ekonomihögskolan i Lund

Bygg/Arkitektur Akademiska Hus och Lunds universitet har utsett arkitektkontoret Dorte Mandrup Arkitekter till vinnare av parallella skissuppdrag för ett nytt hus åt Ekonomihögskolan. Målet med tillbyggnaden är att skapa en samlad lärandemiljö där undervisning och forskning.
Publicerad den 30 Oktober 2013
Det vinnande förslaget för Ekonomihögskolan i Lund. Bild: Dorte Mandrup Arkitekter
Det vinnande förslaget för Ekonomihögskolan i Lund.

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet ligger strax öster om stadens centrum, mellan Lunds Tekniska Högskola (LTH) och forskningsbyn Ideon. Ekonomihögskolan har i dag lokaler längs Tunavägen och Ole Römers väg, men hyr även in sig i kontorsfastigheter på Ideonområdet. Den planeradade utbyggnaden kommer att ge utrymme för ytterligare 2 000 personer och möjlighet för Ekonomihögskolan att samla sin verksamhet i ett och samma kvarter, där ny bebyggelse länkas med befintliga hus.

Inför om- och tillbyggnaden har Lunds universitet och Akademiska Hus under våren 2013 engagerat tre arkitektkontor till ett parallellt skissuppdrag. I uppdraget ingick att komplettera befintliga byggnader med ett nytt hus och bygga samman hela kvarteret till en attraktiv och väl fungerande helhet där hela verksamheten kan samlas. I uppdraget ingick även att gestalta en arkitektur som ska locka studenter och medarbetare både nationellt och internationellt. Deltagande arkitekter var Tham & Videgård (Stockholm), Snøhetta (Oslo) samt det vinnande kontoret Dorte Mandrup Arkitekter (Köpenhamn). Bedömningsgruppen har bestått av ledamöter från Akademiska Hus, Lunds universitet och Lunds kommun.

– Ekonomihögskolans önskemål har varit att kunna samla verksamheten i en modern lärandemiljö där det är viktigt att det finns möjligheter till möten samt gemensamma vistelseytor. Dorte Mandrups förslag tillgodoser detta mycket viktiga önskemål bäst enligt bedömningsgruppen, säger Kristina Eneroth, prorektor vid Ekonomihögskolan.

Dorte Mandrup har i sitt förslag fyllt ut stora delar av tomten där den gamla handskfabriken idag ligger, med en enplansbyggnad runt två gröna innergårdar. Enplansbyggnaden bildar en sömlös enhet med den befintliga Ekonomihögskolan och i den samlade bottenvåningen finns de flesta student- och undervisningslokalerna. Mot nordväst reser sig en fyra våningar hög kontorsvolym. Det blir denna, nästan kvadratiska byggnad, som dominerar kvarterets arkitektoniska uttryck. De befintliga byggnaderna, tillsammans med den nya enplansbyggnaden, utgör basen för den högre volymen. Effekten på gatunivån blir en upplevelse av variation och småskalig stadsmiljö.

– Bedömningsgruppen är överens om att detta kommer att bidra till en attraktiv närmiljö, samtidigt som det nya Ekonomicentrum ges den arkitektoniska prestige som också önskas, säger Tomas Ringdahl, regiondirektör för Akademiska Hus Region Syd.
Nästa steg inför beslutet om genomförande av projektet är att förslaget ska bearbetas ytterligare och kostnadskalkyler ska tas fram. Dessutom ska frågan om vem som ska vara fastighetsägare för den planerade nybyggnaden diskuteras.

Efter en donation av Crafoordska stiftelsen förvaltar idag Statens Fastighetsverk befintliga Holger Crafoord Ekonomicentrum medan Akademiska Hus äger marken som är tänkt för den nya byggnaden.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Tidigare JM-chefens doldisbolag vinner mark

Bolag Efter 20 år som tjänsteman inom fastighetsbranschen gav sig Martin Svahn ut på egen hand i fastighetsdjungeln förra året. Med bolaget Valvbron Fastigheter börjar han nu vinna mark inom lager- och industrisegmentet. Fastighetssverige berättar mer om verksamheten och tillväxtambitionerna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY