Image
Den publika byggnaden med sitt karakteristiska tak associerar till Jägersros logotyp.
Den publika byggnaden med sitt karakteristiska tak associerar till Jägersros logotyp. Bild: Krook & Tjäder.

Så blir nya jätteprojektet Jägersro

Bolag Tyréns uppdrag är lika stor som 55 fotbollsplaner.
Publicerad den 14 April 2021
Det nya Jägersro-området sett från sydväst. Till vänster utom bild, är dagen bana lokaliserad. Bild: Jägersro
Det nya Jägersro-området sett från sydväst. Till vänster utom bild, är dagen bana lokaliserad.

Sommaren 2024 beräknas det nya Jägersro stå klart att ta emot hästar och publik. Det nya hästcentret ska inte bara bli Europas ledande, det blir också unikt i Sverige. Tyréns känner sig stolta över att få vara en del av detta projekt.

Det nya hästcentret ska inte bara bli Europas ledande, det blir också unikt i Sverige. Den nya travbanan blir 1400 meter lång, näst längst i Sverige, och med en 300 meter lång upploppssträcka. Innanför travbanan anläggs en 1200 meter lång uppvärmningsbana och innan för den en 800 meter lång ponnybana. I mitten etableras en paddock för hoppning och dressyr.

– Det nya Jägersro kommer kännas som en välbesökt, social och aktiv mötesplats oavsett om vi har tusen eller tiotusen besökare, förklarar Kent Öhlander, vd på Skånska Travsällskapet.

Anläggningen som ska stå klar i mitten på 2024 har hästen och hästsport i fokus. Men med mer än hundra års framgångsrik travverksamhet som facit vet vi att vårt nya hästcenter måste vara en plats som är attraktiv och välkomnande för alla, med eller utan hästintresse och ger oss utrymme att skapa nya innovativa aktiviteter. Vi vet också att miljö- och klimatutmaningarna ständigt växer och människor beteenden förändras. Därför måste vi bygga en flexibel anläggning som kan möta både de krav och behov vi ser idag och dem vi kan behöva möta imorgon. Det är förutsättningar som ställer stora krav på hur vi planerar och projekterar området, säger Kent.

Tyréns uppdrag består av två delar. Dels att göra en trafikutredning inför detaljplanearbetet, dels hantera markprojekteringen efter att detaljplanen är godkänd. I detta ingår att ta fram program-, system-, bygg- och relationshandlingar för 40 hektar av den totala ytan på 60 hektar.

– Det känns väldigt roligt att få vara en del av Skånska Travsällskapets stora satsning. Speciellt med tanke på att vi fick uppdraget på grund av att man sedan tidigare projekt vet att vi är engagerade och att vår kompetens motsvarar det de efterfrågar. Jägersro Hästcenter vill bli bäst i Sverige och alla ska känna sig välkomna. Det är ett tankesätt som vi på Tyréns delar med dem och det känns inspirerande, säger Niclas Linderoth, uppdragsledare på Tyréns.

Det är ett stort område som ska projekteras, den yta som ingår i Tyréns uppdrag är lika stor som 55 fotbollsplaner och så klart finns det utmaningar. Bland annat är det mycket lermorän i marken som begränsar tidplanen, då markarbetet behöver göras under årets varma period, för att undvika att marken fryser eller blir vattenfylld. Sedan kommer i stort sett all mark att behöva bearbetas genom schaktning eller fyllning.

– På grund av skillnader i marknivån kommer vi att behöva schakta bort 14 meter i ena delen av området och fylla upp till 5 meter i den andra. Målet är att klara massbalanseringen vilket innebär att återanvända och flytta alla massor som schaktas bort inom området, det kan bli så mycket som 400 000 kubik. Det är en kostnadseffektiv lösning som dessutom är mer miljövänlig då det annars hade krävts många lastbilstransporter för att frakta bort alla massor. På Tyréns gillar vi utmaningar och det gör att vi brinner lite extra för vårt uppdrag, avslutar Niclas Linderoth.

Tyréns kompetenser i projektet
Trafik – start i maj 2019, klart våren 2021 (preliminärt)
Mark, VA och Yttre belysning – start i november 2020, klart sommaren 2024 (preliminärt)

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Weiss rankar de politiska partiernas bostadspolitik

Sverige Veidekkes Lennart Weiss är en av landets mest profilerade bostadsdebattörer: Gammal socialdemokrat, men när han nu rankar partiernas bostadspolitik hamnar hans parti långt ner. Här är hela Lennart Weiss ranking.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY