Image

Reslutatet uppåt för Heba

Bolag Heba redovisar ett förbättrat förvaltningsresultat med 24 procent. Under andra kvartalet har Heba tecknat avtal om förvärv av två nybyggnadsprojekt, dels 142 hyreslägenheter i Täby Park, dels 85 ungdomslägenheter i Hökarängen.
Publicerad den 10 Augusti 2018
Patrik Emanuelsson. Bild: Locum
Patrik Emanuelsson.

Rapporten i korthet:
• Hyresintäkterna uppgick till 185,9 (160,5) Mkr
• Driftsöverskottet uppgick till 119,5 (98,9) Mkr
• Förvaltningsresultatet uppgick till 79,6 (64,3) Mkr
• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 72,6 (125,2) Mkr och på räntederivat till 1,1 (9,4) Mkr
• Periodens resultat uppgick till 198,5 (155,7) Mkr, vilket motsvarar 4,81 (3,77) kr per aktie
• Det egna kapitalet var 4 417,4 (4 081,0) Mkr motsvarande en soliditet om 48,5 (51,7) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital uppgick till 63,3 (59,8) Mkr
• Substansvärdet uppgick till 135,8 (125,3) kr per aktie

– Heba levererar ytterligare en stark delårsrapport. I en tid där bostadsrättsmarknaden är mycket osäker, är efterfrågan på hyresrätter och hyresfastigheter mycket hög. Det är vår förhoppning att vi under hösten kan erhålla några nya markanvisningar, antingen egna eller genom samarbetsprojekt. Hösten för Heba ser spännande ut, säger vd:n Patrik Emanuelsson.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

HEBA Fastighets AB på Branschguiden

HEBA Fastighets AB är ett fastighetsbolag med hyresbostäder i flerfamiljshus samt lokaler i Stockholmsområdet. HEBAs affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 280 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 60 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen, Mid Cap listan.
Läs mer på www.hebafast.se

Läs mer om HEBA Fastighets AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

"Bankerna ser vilken stark ägare vi har"

Bolag Per Ekelund, vd för Victoria Park och Hembla, berättar om månaderna som vd för två bostadsbjässar under pandemin, den senaste rekryteringen och hur han ser på framtiden för bolagen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY