Image
Lars Wikström, vd för Prime Living.
Lars Wikström, vd för Prime Living. Bild: Prime Living

Prime Living presenterar krisplan

Bolag Prime Living presenterar nu en omfattande plan för hur bolaget ska komma på fötter ekonomiskt. Vd Lars Wikström: – Skulle förslaget komma att förkastas vid det planerade obligationsmötet och/eller vid kommande extra bolagsstämma bedömer jag att det saknas förutsättningar för fortsatt drift av bolagets verksamhet.
Publicerad den 23 September 2019

Den 28 juni 2019 kommunicerade Prime Living att bolaget ingått ett så kallat standstill-avtal gällande bolagets säkerställda obligationslån om 400 MSEK och det säkerställda aktieägarlånet om cirka 39,3 MSEK. Detta standstill-avtal löpte ut i fredags.
Bolaget för långt gånga diskussioner med ett flertal av fordringsägarna och presenterar nu en plan för att rekapitalisera bolaget samt skapa en hållbar kapitalstruktur.

Planen innehåller följande huvudpunkter:
• Obligationslån med ISIN SE0009155286 med ett totalt emitterat belopp om 400 MSEK ("Oxie Obligationen") förlängs till september 2022.
• Obligationslån med ISIN SE0010985218 med ett totalt emitterat belopp om 100 MSEK, upptaget av Prime Living Campus Stockholm AB (publ) ("Campus Stockholm Obligationen") förlängs till oktober 2023, räntan minskas till 4,5 procent och 56,8 MSEK (nominellt belopp om 50 MSEK samt upplupen ränta om 6,8 MSEK) konverteras till stamaktier.
• Obligationslån med ISIN SE0009806383 med ett totalt emitterat belopp om 400 MSEK ("Senior Unsecured Obligationen") förlängs till oktober 2023, räntan minskas till 4,5 procent och 231 MSEK (nominellt belopp om 210 MSEK samt upplupen ränta om 21 MSEK) konverteras till stamaktier.
• Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen får dela säkerhet i aktier i vissa av Bolagets direkt helägda dotterbolag som inte pantsatts för att säkerställa andra förpliktelser.
• Det säkerställda aktieägarlånet om cirka 39,3 MSEK som togs upp av Bolaget i mars 2019 ("Aktieägarlånet") återbetalas med ett belopp om 29,5 MSEK och 9,8 MSEK konverteras till stamaktier ("Konverteringen").
• Ett utbyteserbjudande lämnas ägarna av preferensaktier serie B varvid en preferensaktie byts ut mot 20 stamaktier ("Utbyteserbjudandet"). Utbyteserbjudande genomförs genom inlösen av preferensaktierna och en riktad nyemission av stamaktier varigenom inlösensfordran kvittas mot nya stamaktier.
• Genomförandet av ändringarna avseende Oxie Obligationen, Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen erfordrar godkännande av obligationsinnehavare med erforderlig majoritet. Bolaget avser att initiera ett skriftligt förfarande i syfte att ändra villkoren.
• Emissionerna av aktier erfordrar beslut av bolagsstämma. Styrelsen avser att kalla till extrabolagsstämma att hållas omkring den 31 oktober 2019.
• En ad hoc fordringshavarkommitté, som består av obligationsägare, stödjer förslaget till obligationsändringar.
• Bolagets huvudägare stödjer förslaget och har erbjudit sig att rösta för emissionerna.

Prime Livings vd Lars Wikström ger följande kommentar till förslaget:
– Sedan Prime Livings rapport för första halvåret 2019 har det intensiva arbetet fortsatt mot målet att skapa en sund, långsiktigt hållbar och stabilt finansierad verksamhet. Vi har nu nått en punkt där vi kan presentera ett genomarbetat, komplett och balanserat förslag till uppgörelse med obligationsinnehavare, innehavare av preferensaktier av serie B och vissa kreditgivare.
– Vi har lagt ner ett omfattande arbete på att förhandla med och förankra förslaget hos obligationsinnehavare, innehavare av preferensaktierna av serie B, långivare och de största stamaktieägarna. Det är min fasta övertygelse att förslaget är balanserat, attraktivt för alla parter och att det därför har realistiska utsikter att kunna genomföras. Tillsammans med den aviserade, planerade och nära förestående försäljningen av bolagets irländska fastighet i Sandyford skulle förslaget, om det genomförs, innebära att bolaget får förutsättningar drivas vidare och på sikt ger oss möjlighet att realisera potentialen i projektportföljen.
– Jag bedömer detta som den bästa möjligheten att uppnå en uppgörelse som ger verksamheten en hållbar kapitalstruktur. Skulle förslaget komma att förkastas vid det planerade obligationsmötet och/eller vid kommande extra bolagsstämma bedömer jag att det saknas förutsättningar för fortsatt drift av bolagets verksamhet.
– Jag ser nu med tillförsikt fram emot de kommande stegen i den nu offentliggjorda planen.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Efter Serneke-beslutet – så ser styrelsen på bolagsnamnet

Bolag Sernekes styrelseordförande Jan Johansson berättar för Fastighetssverige om varför Ola Serneke inte får lämna bolaget helt och hållet – och hur de ser på en eventuell namnändring på bolaget efter huvudpersonens uppmärksammade forum-aktivitet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY