Image
Prime Living, med Lars Wikström som vd, planerar för en nyemission.
Prime Living, med Lars Wikström som vd, planerar för en nyemission. Bild: Prime Living

Prime Living gör nytt emissionsförsök – i mindre skala

Bolag Prime Livings årsstämma röstade nyligen ner förslaget om att ge styrelsen mandat att ta in upp till 400 miljoner kronor genom nyemissioner. Nu kallas till en extra årsstämma, där det föreslås en mycket mindre emission – om 24 miljoner kronor.
Publicerad den 11 Juni 2019

Styrelsen för bolaget föreslår att extra bolagstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 24 083 812 stamaktier, med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

Teckningskursen blir en krona.

För varje stam- och preferensaktie som innehas på avstämningsdagen, kommer aktieägarna att erhålla tre teckningsrätter. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en ny stamaktie.

Före emissionen finns 14 755 875 stamaktier och 1 300 000 preferensaktier av serie B i Prime Living. Gårdagens stängningskurser var 1,50 kronor för stamaktierna och 11,80 kronor för preferensaktierna.

Den extra stämman ska hållas den 26 juni.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför tvivlar Rost på experternas kontors-profetior

Bolag Coronaeffekten är tydlig då uthyrningsgraden minskade med sex procentenheter och Diös gav hyresrabatter motsvarande 24 miljoner kronor under årets andra kvartal. Vd:n Knut Rost sammanfattar den turbulenta perioden med stolthet och konstaterar att bolaget står väl rustat finansiellt. För Fastighetssverige berättar han även varför han delvis förkastar prognoserna om kontorsmarknadens framtida förvandling.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY