Image
P-G Persson.
P-G Persson. Bild: Platzer

Platzer: Passerar 300 miljoner i hyresintäkter – positiv nettouthyrning

Bolag Platzer redovisar 307 miljoner kronor i hyresintäkter och 204 miljoner i förvaltningsresultat för Q3. Logistikbenet lyfter nettouthyrningrn till plussiffror. Substansvärdet (EPRA NRV) når 105,35 kronor per aktie.
Publicerad den 19 Oktober 2021

Q3-siffrorna:
Hyresintäkterna uppgick till 307 miljoner kronor (289).
Förvaltningsresultatet uppgick till 204 miljoner kronor (191).
Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 248 miljoner kronor (293).
Resultatet före skatt uppgick till 546 miljoner kronor (491).
Periodens resultat uppgick till 456 miljoner kronor (491), vilket innebär att resultatet per aktie landade på 3,81 kronor (3,23).

Niomånaderssiffrorna:
Hyresintäkterna uppgick till 897 miljoner kronor (861).
Förvaltningsresultatet uppgick till 570 miljoner kronor (547).
Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 748 miljoner kronor (753).
Resultatet före skatt uppgick till 1526 miljoner kronor (1177).
Periodens resultat uppgick till 1237 miljoner kronor (963), vilket innebär att resultatet per aktie landade på 10,30 kronor (8,00).

Vd P-G Persson:
– Det tredje kvartalet var ytterligare tre månader med många positiva händelser för oss som opererar på Göteborgsmarknaden. Regionens näringsliv och därmed hyres- och fastighetsmarknaden fortsätter att återhämta sig mycket starkt. Under tredje kvartalet gjorde vi, liksom under föregående kvartal, två större fastighetsaffärer. Fastighetsaffärerna rapporteras när de undertecknas, men blir inte synliga i räkenskaperna förrän fastigheterna till- eller frånträtts. De affärer vi gjorde under andra kvartalet får därför påverkan på siffrorna under tre kvartal. Odontologen på Medicinareberget tillträddes under andra kvartalet medan fastigheterna Sörred 8:11 och Sörred 7:24 frånträddes under tredje kvartalet. Hälsovetarbacken och Biotech Center på Medicinareberget tillträds först under fjärde kvartalet. Försäljning till Göteborgs Hamn och förvärv av MIMO i Mölndal av NCC.

– Under tredje kvartalet tecknade vi avtal om försäljning av en del av Arendal 762:720 till Göteborgs Hamn. Försäljningen, som är villkorad av beslut i kommunfullmäktige i Göteborgs Stad, genomfördes till underliggande fastighetsvärde om 475 mkr med planerat frånträde under första kvartalet 2022. Den del vi sålt består av mark (kaj och byggnader) och vatten i direkt anslutning till Göteborgs Hamns övriga verksamhet i Arendal. Försäljningen skapar möjligheter för Göteborgs Hamn att erbjuda utrymme för både kommersiell och publik båttrafik till och från Arendal, vilket vi ser som en stor fördel för den fortsatta utvecklingen i Arendal av både hamnnära logistik och satsningar på ett bredare serviceutbud för befintliga och potentiella kunder i området. Vi har även tecknat avtal med NCC om förvärv av deras projekt MIMO i Mölndal i en "forward sale". Bedömt fastighetsvärde är 1,5 mdkr och tillträde kommer att ske under andra halvåret 2024.

– MIMO, med ca 32 000 kvm uthyrningsbar kommersiell area i Mölndals innerstad, är precis det objekt vi har sökt för att växa i bästa läge i expansiva Mölndal. Fastigheten kommer att bli en profilbyggnad i Mölndal med direkt anslutning till en av Göteborgsområdets mest trafikerade knutpunkter. Med MIMO kan vi sedan fortsätta att växa och aktivt bidra till områdesutveckling i Mölndal på samma sätt som vi gör i till exempel Gamlestaden.

– Vi nådde under kvartalet mer än 300 mkr i hyresintäkter. Det har inte varit ett mål i sig utan är mer en effekt av att vi successivt utvecklar affären och skapar hållbar tillväxt. Att även driftsöverskottet, som på 244 mkr är "all time high", följer med uppåt är ett kvitto på lönsam tillväxt. En intressant och lite rolig iakttagelse för mig som vd är att det tog oss 4,5 år att ta oss från 200 mkr (Q1 2017) till 300 mkr i hyresintäkter. Vilket är lika lång tid som det tog oss att gå från 100 mkr (Q3 2012) till 200 mkr, visserligen med aktieägartillskott. Om det är tillfälligheter och slumpen eller ett mönster får framtiden utvisa.

– Efter 16 kvartal med positiv nettouthyrning bröts kedjan tredje kvartalet förra året, vilket också innebar att Platzer för helåret 2020 hade negativ nettouthyrning för första gången sedan 2009. Under 2021 råder åter mer av ett normalläge och även för tredje kvartalet är nettouthyrningen positiv. Inom affärsområde kontor tecknade vi under tredje kvartalet hyresavtal för 22 mkr, medan nettouthyrningen var -8 mkr eftersom två större uppsägningar kom in där den ena hyresgästen väljer att flytta inom vårt bestånd. Inom affärsområde industri/logistik tecknade vi hyresavtal för 17 mkr och nettouthyrningen blev 16 mkr.

– Post covid-19 – hybridarbetsplatsens födelse. Från kontorsdöden till hybridarbetsplatsens födelse - så kanske läget bäst kan beskrivas för hur någon form av praxis successivt har utkristalliserats under 2021 för kontorsarbetsplatsen efter covid-19. Hybridarbetsplatsen innebär att medarbetaren inom vissa fastställda ramar kan arbeta var hen än befinner sig – fysiskt på kontoret, hemma, på landet eller på språng. Ramarna kan vara att vara tillgänglig mellan vissa tidpunkter på arbetsdagen, vara fysiskt på plats vissa dagar, vara hemma vissa dagar och/eller skyldighet att alltid stämma av med chef eller grupp innan ett individuellt beslut fattas. Varje organisation behöver hantera frågan utifrån vad som passar bäst för verksamhetens behov, bolagets mognad och storlek samt medarbetarnas önskemål. Jag tycker att hybridarbetsplatsen låter som en vettig medelväg och jag tror även att det är så det kommer att bli. För att locka kunder till våra områden med kontorsfastigheter behöver vi anstränga oss ännu mer för att göra dem attraktiva med bra infrastruktur, mobilitet, serviceutbud och trygghet. När kunden fått intresse för ett visst område behöver vi vara ännu bättre på att erbjuda mer standardiserade produkter utifrån faktabaserat kundbehov och därefter vägleda kunden i tidigt skede med utformning och serviceinnehåll. Kontoret som mötesplats och kulturbärare kommer att spela en viktig roll framåt för våra kunder och det har vi för avsikt att möta genom att vara öppna och lyhörda samt ha en utomordentlig kunskap om vad våra kunder behöver.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Batljan: "Vi kommer aldrig släppa JM"

Bolag Den 20 juni köpte SBB 20 procent av kapitalet i JM och under hösten har börsjätten fyllt på ännu mer och äger nu 27 procent av aktierna. Det har spekulerats om SBB kan komma att lägga ett bud på hela bolaget men kring det ämnet är Ilija Batljan som väntat fåordig. SSB-vd:n ser i alla fall JM som en långsiktigt investering för sitt snabbväxande bolag, det berättade han bland annat under ett event som Aktiespararna ordnade under tisdagen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY