Image
Jesper Göransson, vd för Peab.
Jesper Göransson, vd för Peab. Bild: Peab

Peab: Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat

Bolag Peab ökar rörelseresultat och resultat före skatt medan orderingången minskar något under första halvåret.
Publicerad den 19 Juli 2019

April – juni 2019

# Nettoomsättning 14 336 Mkr (13 453)
# Rörelseresultat 821 Mkr (677), försäljning av fastigheter från delägda bolaget Acturum har påverkat rörelseresultatet positivt med 170 Mkr
# Rörelsemarginal 5,7 procent (5,0)
# Resultat före skatt 811 Mkr (673)
# Resultat per aktie 2,33 kr (1,94)
# Orderingång 10 817 Mkr (16 257)
# Kassaflöde före finansiering -1 321 Mkr (-704)
# Peab har den 4 juli tecknat avtal om att förvärva YIT:s beläggnings- och ballastverksamhet i Norden

Januari – juni 2019

# Nettoomsättning 25 695 Mkr (24 943)
# Rörelseresultat 1 086 Mkr (967)
# Rörelsemarginal 4,2 procent (3,9)
# Resultat före skatt 1 080 Mkr (929)
# Resultat per aktie 3,09 kr (2,68)
# Orderingång 22 685 Mkr (29 163)
# Orderstock 45 873 Mkr (47 453)
# Kassaflöde före finansiering -762 Mkr (-1 094)
# Nettoskuld 7 241 Mkr (3 592). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick nettoskulden till 6 414 Mkr
# Soliditet 27,6 procent (29,2). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick soliditeten till 28,1 procent

– Efterfrågan på byggmarknaden är fortsatt god, men med olika förutsättningar beroende på geografi och produkt. Peab har under första halvåret 2019 ökat omsättningen och förbättrat rörelseresultatet. Vi fortsätter investera i projektutvecklingsverksamheten och breddar samtidigt vår industriverksamhet genom förvärvet av YIT:s beläggnings- och ballastverksamhet i Norden. Avtalet undertecknades i början av juli och tillträde beräknas ske den 1 januari 2020, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY