Image
One Publicus Fastighets AB förvärvar nybyggd vårdfastighet på Orust.
One Publicus Fastighets AB förvärvar nybyggd vårdfastighet på Orust. Bild: Panreal

Pareto-bolag köper vårdfastighet på Orust

Transaktioner One Publicus Fastighets AB, ett växande fastighetsbolag bildat av Pareto Securities 2018, utökar sin fastighetsportfölj genom att förvärva fastigheten Henån 1:411 belägen på Orust. Fastigheten är fullt uthyrd till Orust kommun, Capio och Folktandvården med en genomsnittlig återstående hyreslängd om drygt 13 år. Köpeskillingen före avdrag för latent skatt uppgår till drygt 200 miljoner kronor. Säljarna är Elma Group AB och Safe Invest i Stenungsund AB.
Publicerad den 2 Juli 2020

Byggnaden uppfördes 2018 och utgör Orust kommuns nya nav för samhällsservice med äldreboende, vårdcentral, familjecentral och tandläkarmottagning. Orust kommun har tecknat ett 20-årigt hyresavtal för ett äldreboende med 30 lägenheter och ett 14-årigt hyresavtal för en familjecentral som tillsammans utgör cirka 60 procent av den uthyrningsbara arean.
– Vi är glada över att få möjlighet att genomföra ytterligare ett förvärv och Henån 1:411 är en mycket välfungerande vårdfastighet som kompletterar Publicus befintliga fastighetsportfölj och är helt i linje med bolagets strategi att äga och förvalta moderna samhällsfastigheter med offentligt finansierade hyresgäster. Genom detta tilläggsförvärv tar vi ytterligare ett steg mot målsättningen att uppnå ett totalt fastighetsvärde som överstiger en miljard kronor. Genom en ökad fastighetsvolym uppnår bolaget stordriftsfördelar och får en bättre diversifiering, vilket skapar ytterligare förutsättningar för stabila långsiktiga kassaflöden och fortsatt tillväxt, säger bolagets vd Ulf Attebrant.
– Vi är stolta och glada över att få lämna över ägande och drift av Henån 1:411 till en kompetent och långsiktig ägare. Tillsammans med Orust kommun, Capio och Folktandvården har vi skapat ett koncept som bidrar till samhällsnytta för alla innevånare på Orust. Stort tack för gott samarbete till alla inblandade sedan vi först började driva frågan år 2014 om det som nu är en förebild för vårdfastigheter i Sverige, säger Putte Hermansson på Elma Group AB och Tony Lindberg på Safe Invest i Stenungsund AB.

One Publicus och dess fastighetsportfölj omfattar efter transaktionen cirka 11 900 kvadratmeter med en genomsnittlig återstående hyreslängd om cirka 16 år.

One Publicus Fastighets AB förvaltas av Pareto Business Management AB.

Panreal har varit säljarens rådgivare.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Panreal på Branschguiden

I vår värld handlar allt om att ge sitt yttersta varje gång. Det är en ovärderlig drivkraft och det enda sättet som vi vill jobba på för att kunna agera som din mest kvalificerade fastighetsrådgivare.

Panreal är en oberoende, partnerägd fastighetsrådgivare specialiserad inom transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv av kommersiella fastigheter och fastighetsbolag på den svenska fastighetsmarknaden. Vi erbjuder heltäckande rådgivningstjänster och service till fastighetsägare och investerare. Våra uppdragsgivare utgörs av bland annat bygg- och fastighetsbolag,...

Läs mer om Panreal på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Här lägger Savills IM sitt nordiska investeringsfokus 2022

Bolag Savills IM identifierar att boende och logistik är sektorer som ska bevakas i en ny grön era för fastighetsinvesteringar 2022 i sin investerarundersökning. Bolagets Nordenchef Peter Broström berättar för Fastighetssverige om kontorssegmentets framtid, hur hållbarhetsfrågor kommer påverka investeringar och var man själva kommer lägga fokus för investeringar under kommande året.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY