Image
Anders Nissen.
Anders Nissen. Bild: Pandox

Pandox: Förstärkt paneuropeisk position

Bolag Pandox visar upp ökade intäkter och starkare driftnetto. Men bolagets styrelse föreslår en sänkt utdelning jämfört med tidigare år.
Publicerad den 12 Februari 2020

Kvartalet i siffror:
Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 810 (749) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 4,4 procent justerat för valutakurseffekter
Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 716 (627) MSEK, 700 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 3,7 procent justerat för valutakurseffekter
Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 159 (165) MSEK, 150 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Minskningen för jämförbara enheter var 18,5 procent justerat för valutakurseffekter
EBITDA uppgick till 831 (749) MSEK, 805 MSEK exklusive effekter av IFRS 16
Cash earnings uppgick till 651 (485) MSEK
Cash earnings per aktie uppgick till 3,70 (2,90) SEK
Periodens resultat uppgick till 1 291 (775) MSEK
Resultat per aktie uppgick till 7,30 (4,63) SEK
Pandox genomförde en riktad kontant nyemission och tillfördes cirka 3 000 MSEK

Helåret i siffror:
Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 3 129 (2 971) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 2,3 procent justerat för valutakurseffekter
Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 2 764 (2 517) MSEK, 2 706 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 1,9 procent justerat för valutakurseffekter
Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 625 (540) MSEK, 599 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 1,5 procent justerat för valutakurseffekter
EBITDA uppgick till 3 215 (2 909) MSEK, 3 128 MSEK exklusive effekter av IFRS 16
Cash earnings uppgick till 2 161 (1 893) MSEK
Cash earnings per aktie uppgick till 12,74 (11,28) SEK
Periodens resultat uppgick till 2 700 (2 823) MSEK
Resultat per aktie uppgick till 15,91 (16,83) SEK
Styrelsen föreslår en utdelning om 3,60 (4,70) SEK per aktie, totalt 662 (787) MSEK

I sitt vd-ord påpekar Anders Nissen att 2019 var ytterligare ett bra år för Pandox med god och lönsam tillväxt.
"Med stöd av en fokuserad och konsekvent strategi och ett starkt lagarbete befäste Pandox under året sin position som ett ledande paneuropeiskt hotellfastighetsbolag. Pandox har idag en stark affärsplattform med en bred geografisk närvaro på några av de största och mest dynamiska hotellmarknaderna i Europa. Vi har också ett av de starkaste nätverken av ledande hotelloperatörer och hotellvarumärken.
Sammantaget bidrar detta till ett högkvalitativt flöde av nya affärsmöjligheter i form av värdeskapande investeringar och förvärv.
Utfallet av Pandox strategi är positivt och kan för 2019 summeras i lönsam tillväxt, ett stort antal tillväxtdrivande investeringar i befintlig
portfölj samt ett betydande antal affärsförslag som resulterade i förvärv av totalt 13 hotellfastigheter med god potential.
För 2019 ökade totalt driftnetto med 11 procent samtidigt som substansvärdet EPRA NAV, mätt i årstakt, ökade med cirka 17 procent.
Det är i paritet med genomsnittet för Pandox sedan företaget grundades för 24 år sedan, trots en verksamhet som idag är mer än 100 gånger
större, mätt i fastighetsportföljens marknadsvärde".

Den sänkta utdelningen kommenterar Nissen enligt följande:
"Styrelsen föreslår en utdelning om 3,60 (4,70) SEK per aktie för 2019, vilket motsvarar cirka 30 procent av cash earnings per aktie och cirka 662 (787) MSEK i totalt belopp. Utdelningen är en anpassning till Pandox nuvarande utdelningspolicy samtidigt som den ökar utrymmet för framtida förvärv och investeringar."

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

"Bankerna ser vilken stark ägare vi har"

Bolag Per Ekelund, vd för Victoria Park och Hembla, berättar om månaderna som vd för två bostadsbjässar under pandemin, den senaste rekryteringen och hur han ser på framtiden för bolagen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY